Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

2

0

rozliczanie ulgi B+R w trakcie roku podatkowego

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114220
Data zgłoszenia: 19.03.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
Możliwość rozliczania ulgi związanej z kosztami B+R z lat ubiegłych (oraz bieżących) w trakcie obecnego roku podatkowego przy opłacaniu okresowych zaliczek na podatek dochodowy - nie tylko na koniec rocznego rozliczenia 2020 r.
Odpowiedź MF:
Ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), umożliwiono rozliczenie ulgi podatkowej na badania i rozwój (B+R) na etapie zaliczek na podatek dochodowy.

Podatnicy podatku PIT i podatku CIT, którzy w 2020 r. ponoszą koszty kwalifikowane na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, mogą uwzględniać te koszty już w trakcie roku podatkowego na etapie obliczania zaliczki na podatek dochodowy.
Zatem postulat został zrealizowany – ulga podatkowa B+R może być uwzględniana nie tylko w rocznej deklaracji podatkowej.