Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
18

18

0

Zlikwidować różnice kursowe na KPiR

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_114217
Data zgłoszenia: 19.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Podatników rozliczających się na KPiR należy zwolnić z obowiązku rozliczania różnic kursowych. Wpływ na wynik podatkowy różnic kursowych jest znikomy lub wręcz ujemny. Natomiast liczenie różnic kursowych jest pracochłonne dla księgowych i trudne do sprawdzenia dla organów skarbowych bo zajmuje bardzo dużo czasu a kwoty są nieznaczne.
Odpowiedź MF:
Znana jest nam kwestia różnic w zasadach dotyczących przyjmowania kursów przeliczenia waluty obcej na potrzeby podatku VAT oraz podatków dochodowych.

Obecnie trwają analizy rozwiązań mających na celu umożliwienie podatnikom opcjonalnego skorzystania w podatku VAT z możliwości przyjęcia, dla celów przeliczenia kwot w walucie obcej stosowanych do określenia podstawy opodatkowania w danej transakcji, kursu według zasad przyjętych do jej przeliczenia w podatku dochodowym.

Celem tych analiz jest dążenie do wprowadzenia ułatwień w rozliczeniach transakcji w VAT i podatku dochodowym.
Komentarze:
  • 20.04.2022

    Podzielam zdanie iż rozliczenie różnic kursowych na KPiR jest czasochłonne dlatego powinno to być do wyboru

    Ministerstwo Finansów:
    Zwolnienie z obowiązku rozliczania różnic kursowych podatników prowadzących KPiR jest nieuzasadnione. Wbrew twierdzeniu, że „Wpływ na wynik podatkowy różnic kursowych jest znikomy lub wręcz ujemny” należy zauważyć, iż są podatnicy, którzy prowadzą KPiR, i ich działalność związana jest tylko z eksportem swoich wyrobów, bądź ich produkcją i opiera się na zakupach materiałów poza Polską. W takim przypadku różnice kursowe mają istotny wpływ na wynik podatkowy.

>
1 - 1 z 1
>