Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
14

14

0

Zlikwidować różnice kursowe na KPiR

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_114217
Data zgłoszenia: 19.03.2020
Podatników rozliczających się na KPiR należy zwolnić z obowiązku rozliczania różnic kursowych. Wpływ na wynik podatkowy różnic kursowych jest znikomy lub wręcz ujemny. Natomiast liczenie różnic kursowych jest pracochłonne dla księgowych i trudne do sprawdzenia dla organów skarbowych bo zajmuje bardzo dużo czasu a kwoty są nieznaczne.
Odpowiedź MF:
Znana jest nam kwestia różnic w zasadach dotyczących przyjmowania kursów przeliczenia waluty obcej na potrzeby podatku VAT oraz podatków dochodowych.

Obecnie trwają analizy rozwiązań mających na celu umożliwienie podatnikom opcjonalnego skorzystania w podatku VAT z możliwości przyjęcia, dla celów przeliczenia kwot w walucie obcej stosowanych do określenia podstawy opodatkowania w danej transakcji, kursu według zasad przyjętych do jej przeliczenia w podatku dochodowym.

Celem tych analiz jest dążenie do wprowadzenia ułatwień w rozliczeniach transakcji w VAT i podatku dochodowym.