Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
1

1

0

Stawki VAT przesunięcie terminu

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_114206
Data zgłoszenia: 19.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Przesunięcie terminu zmiany stawek VAT z 1 kwietnia 2020 r. do 1 lipca 2020 r. Podatnicy są nieprzygotowani do zmiany stawek, konieczne jest przeprogramowanie kas rejestrujących (co wymaga wizyt serwisantów w wielu różnych jednostkach), konsultacji z doradcami podatkowymi i księgowymi. Zachowanie terminu 01 kwietnia 2020 r. powoduje, że zamiast ograniczenia ilości kontaktów w niektórych branżach konieczne jest ich zwiększenie.
Nowe zasady stosowania stawek podatku VAT wprowadzone ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751, z późn. zm.), które miały obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r., stosowane są od 1 lipca 2020 r. (z dniem 31 marca 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) m.in. w zakresie przesunięcia terminu stosowania tzw. nowej matrycy VAT.