Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
1

1

0

Opłata składek na KRUS

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114198
Data zgłoszenia: 19.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Jestem rolnikiem i prowadzę małą działalność gospodarczą będąc podatnikiem VAT. Proszę aby można było opłacać składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne rolników - KRUS z konta zamrożonych środków na VAT, podobnie jak jest ze składkami ZUS.
Odpowiedź MF:
Funkcjonowanie mechanizmu podzielonej płatności jest cały czas udoskonalane. W początkowej fazie jego obowiązywania, tj. od 1 lipca 2018 r. możliwość wydatkowania środków na rachunku VAT była ograniczona wyłącznie do regulowania kwot podatku wykazanych w fakturach dokumentujących nabycie towarów lub usług oraz zapłaty podatku VAT do urzędu skarbowego. Przy wprowadzaniu obowiązkowej formy mechanizmu podzielonej płatności, tj. od 1 listopada 2019 r. znacznie rozszerzono omawianą funkcjonalność. Obok już istniejących możliwości wydatkowania tych środków wprowadzono dodatkowo możliwość regulowania podatku PIT, CIT,
akcyzowego, należności celnych oraz ZUS.

Wprowadzenie możliwości regulowania przy pomocy środków zgromadzonych na rachunku VAT składki KRUS wymaga wypracowania jednoznacznego algorytmu, według którego banki pośród zwykłych przelewów krajowych mogłyby bezbłędnie identyfikować przelewy składkowe i obciążać nimi w pierwszej kolejności rachunki VAT. Na chwilę obecną taki algorytm funkcjonuje wyłącznie w zakresie składek ZUS, dzięki wdrożeniu przez ZUS indywidualnych numerów rachunków składkowych. W przypadku KRUS nie funkcjonują takie indywidualne rachunki składkowe co powoduje, że taki jednoznaczny algorytm nie istnieje. Oznacza to, że systemy banków nie są w stanie automatycznie zidentyfikować przelewu z tytułu ubezpieczenia kierowanego do KRUS. Identyfikacja taka wymagałaby zatem ręcznego obsługiwania przelewów, co nie jest możliwe. Wypracowanie algorytmu dedykowanego KRUS to czasochłonny proces wymagający odpowiedniego dostosowania systemów po stronie banku.

Jednak funkcjonowanie systemu mechanizmu podzielonej płatności cały czas podlega ulepszaniu nie jest zatem wykluczone, że umożliwienie regulowania z rachunku VAT składek ubezpieczeniowych przez rolników na rzecz KRUS zostanie wprowadzone, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniego vacatio legis umożliwiającego dokonanie zmian systemów bankowych. Niemniej jednak wymaga to ścisłej współpracy i dalszych analiz Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zważywszy na obecną sytuację związaną z epidemią COVID-19, prowadzenie ustaleń w tym zakresie jest aktualnie bardzo utrudnione.

Obecnie rolnicy, którzy posiadają środki na rachunku VAT, których nie są w stanie rozdysponować na określone ustawowo cele mogą zwracać się do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o ich uwolnienie, czyli przekazanie na rachunek rozliczeniowy do swobodnej dyspozycji. Nie ma w tym zakresie ograniczenia co do ilości czy częstotliwości składanych wniosków. Wnioski te nie podlegają również opłacie skarbowej, zatem rolnicy nie ponoszą w tym zakresie dodatkowych kosztów. Organy podatkowe traktują tego typu wnioski w sposób priorytetowy.
Komentarze:
  • 22.11.2020

    Bardzo dobry pomysł.

>
1 - 1 z 1
>