Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
4

3

1

indywidualne hasła wykorzystywane do pozyskiwania informacji telefonic

Kategoria: Uslugi_elektroniczne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Uslugi_elektroniczne_114184
Data zgłoszenia: 18.03.2020
Status pomysłu: W trakcie realizacji
Kontakt telefoniczny jest powszechną, ogólnodostępną formą kontaktu podatników z urzędem skarbowym. W celu ułatwienia pozyskiwania informacji objętych tajemnicą skarbową osobom, których te informacje dotyczą, proponuję wprowadzenie indywidualnych haseł przypisanych do podatników.

Podanie takiego indywidualnego hasła podczas rozmowy telefonicznej oraz dodatkowa kilkustopniowa weryfikacja polegająca na podaniu przez rozmówcę wskazanych danych dotyczących podatnika, umożliwiałoby pozyskanie przez podatnika informacji np. na temat kwoty przychodu, kwoty zwrotu podatku, wpłaconych zaliczek. Takie rozwiązanie ułatwiłoby załatwianie przez podatników spraw bez konieczności wizyty w urzędzie z dowodem osobistym.
Odpowiedź MF:
Załatwienie przez podatnika wielu spraw bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym umożliwia portal podatkowy. Zakres korzystania z portalu podatkowego obejmuje dostęp do konta osoby fizycznej, umożliwiający przeglądanie przez podatnika danych wynikających m. in. ze złożonych przez niego deklaracji, dotyczącej go dokumentacji rachunkowej organu podatkowego (w szczególności danych o wysokości należnych oraz uiszczonych podatków, wykazanych oraz zwróconych nadpłat albo zwrotów podatku). Szczegółowy zakres możliwości, jakie daje korzystanie z portalu podatkowego oraz warunki, które należy spełnić, aby móc z niego korzystać, określa rozporządzenie Ministra Finansów dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2367, z późn. zm.)

Dodatkowo planowane jest uruchomienie usługi Twój e-Urząd Skarbowy, która zapewniała będzie podatnikom użyteczne narzędzia ułatwiając wywiązywanie się z obowiązków (m.in. podatkowych) jak również pozyskiwanie informacji o podatniku. Projekt e-Urząd dostarczy między innymi następujące usługi:
• e-konto podatnika – umożliwiające podatnikom podatków PIT, CIT, VAT będących osobami fizycznymi, prawnymi lub podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej realizację czynności związanych z transakcjami, wykonywaniem obowiązków podatkowych i informacyjnych lub związanych z postępowaniem podatkowym za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.
• e-konto płatnika – umożliwiające płatnikom zaliczek na podatek PIT będących osobami fizycznymi, prawnymi lub podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej realizację czynności związanych z transakcjami, wykonywaniem obowiązków podatkowych i informacyjnych lub związanych z postępowaniem za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.
• e-konto pełnomocnika – umożliwiające osobom fizycznym, posiadającym stosowne upoważnienie dostęp do danych podatkowych związanych z sprawami podatkowymi, wykonywaniem obowiązków podatkowych i informacyjnych lub w postępowaniu podatkowym za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.
• e-konto notariusza – umożliwiające notariuszom realizację czynności związanych z transakcjami, wykonywaniem obowiązków informacyjnych za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.