Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
18

18

0

Sprzedaż wysyłkowa elektroniki dla firm bez VAT Art. 113 ust. 13f

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_114180
Data zgłoszenia: 18.03.2020
Do końca sierpnia 2019 r. była możliwa sprzedaż wysyłkowa elektroniki (PKWiU 26) i innych towarów dla firm nie będących płatnikiem VAT (Art. 113 ust. 13f). Od września 2019 r. małe firmy jak moja (sprzedaż do limitu 200 tys. zł rocznie) zwolniona z VAT mogła czynnie prowadzić sprzedaż internetową i wysyłkową takich przedmiotów jak własne wyroby (produkowane na wsiach gdzie popyt jest niski ale folklor sprzedaje się w sieci), zwroty konsumenckie czy elektronika użytkowana, używana lub z ekspozycji.

Ustawa miała bezpośrednio uderzyć w firmy handlujące telefonami komórkowymi, które nadużywały przepisów ale takim jak ja odbiło się rykoszetem, wiele firm się zamknęło a nieliczni musieli przejść na VAT co wiązało się z gwałtownym dodatkowym kosztem dla firmy, hamując jej rozwój. Firmy które prowadziły sprzedaż wysyłkową i niezdecydowany się przejść na VAT zmuszone były do zainwestowania w sprzedaż stacjonarną, stragany, lub handel bezpośredni, co również generuje dodatkowe koszty. Aby pobudzić ten sektor rynku i wyjść do klienta w czasie trudnym dla całego świata, należy przywrócić ( sprzed września 2019 r.) lub zmodyfikować ustawę o VAT Art. 113 ułatwiając handel wysyłkowy bez-vatowcom. Teraz o tyle trudniej sprzedawać bezpośrednio bo stan zagrożenia epidemicznego, jeśli nie nastąpi zmiana ten rynek zbankrutuje.
Brak jest uzasadnienia do zmiany obowiązującego od dnia 1 września 2019 r. art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f ustawy o VAT.

Należy jednak zauważyć, że nie każda dokonana przez Internet sprzedaż towarów wskazanych w powyższym przepisie ustawy o VAT (m.in. komputerów, urządzeń elektronicznych) będzie oznaczała dla podatnika utratę prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Dla zastosowania tego przepisu ustawy o VAT, konieczne jest spełnienie łącznie wszystkich wskazanych w nim przesłanek, tj.:
1) zawarcie umowy (na dostawę wskazanych towarów) w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość,
2) brak jednoczesnej fizycznej obecności stron,
3) wyłączne wykorzystanie jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (np. sprzedaż internetowa lub telefoniczna).

Przedmiotowa regulacja ustawy o VAT ma na celu zapobieganie procederowi unikania opodatkowania w obrocie tymi towarami (tj. m.in. komputerami, urządzeniami elektronicznymi, czy też podanymi jako przykład - nowymi telefonami, które były oferowane jako towary używane i stosowane było do nich opodatkowanie VAT marża).

Jednocześnie warto wskazać, że podatnicy VAT czynni, którzy w roku podatkowym nie przekroczyli kwoty obrotu (wraz z podatkiem) w wysokości 1.200 000 Euro w przeliczeniu na polskie złote, mogą korzystać również metody kasowej rozliczeń VAT, która oznacza w praktyce odroczenie w czasie rozliczenia VAT do momentu otrzymania zapłaty od kontrahentów. Wybór metody kasowej rozliczeń oznacza też przesunięcie możliwości odliczenia VAT z tyt. faktur dokumentujących wydatki do działalności opodatkowanej do okresu dokonania zapłaty za nabyte towary/usługi (zob. przepisy dotyczące metody kasowej: art. 2 pkt 25, art. 20 i art. 86 ust. 10e ustawy o VAT).
Komentarze:
 • 01.07.2021

  W Internecie prowadzę katalog z produktami AGD, Komputerami, Telefonami oraz częściami PC, GSM. Klient nie ma możliwości złożenia tam zamówienia. Aby to zrobić musi do nas prychać i zamówić towar osobiście. Jeśli sprzęt jest wielogabarytowy to zostanie od przesłany z hurtowni bezpośrednio do domu klienta. Czy sprzedając w ten sposób mogę skorzystać z przedmiotowego zwolnienia z VAT ?? Moment zawarcia umowy jest w siedzibie naszej Firmy(odręczny podpis klienta na fakturze może służyć jako potwierdzenie)

  Ministerstwo Finansów:
  Dla ustalenia czy podatnik będzie wyłączony na podstawie art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f ustawy o VAT ze stosowania zwolnienia podmiotowego w VAT w związku ze sprzedażą urządzeń elektronicznych istotnym będzie wyjaśnienie sposobu zawierania przez niego umów sprzedaży.
  Umowy zawierane przy jednoczesnej fizycznej obecności stron, zasadniczo nie są „umowami zawieranymi na odległość” w rozumieniu i dla potrzeb art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f ustawy o VAT.
  Należy jednak zwrócić uwagę, że w praktyce mogą występować różne modele biznesowe w zakresie sprzedaży sprzętu elektronicznego. Dla ustalenia czy w konkretnym przypadku zwolnienie podmiotowe z VAT przysługuje istotna jest analiza łącznie wszystkich przesłanek określonych w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f ustawy o VAT. Przykładowo jeżeli zawarcie umów odbywa się na odległość z wykorzystaniem Internetu do chwili zawarcia umowy włącznie, a jedynie odbiór towaru już po zawarciu umowy jest osobisty w siedzibie firmy – zorganizowanie sprzedaży w taki sposób będzie oznaczało dla podatnika utratę prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W opisanym przykładzie informacje są niewystarczające do oceny, czy podatnik zachowuje prawo do korzystania ze zwolnienia.
  Ponadto, w przypadku wątpliwości w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zainteresowany może zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
  Szczegóły dostępne są na stronie: https://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/wydawanie-interpretacji

 • 26.03.2021

  Czy sprzedaż konsol do gier do krajów UE za pośrednictwem platformy sprzedażowej, pozbywa prawa do zwolnienia z VAT?

  Ministerstwo Finansów:
  Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość netto sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Według art. 113 ust. 2 niniejszej ustawy nie wlicza się m.in. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.
  Zastosowanie zwolnienia o którym mowa w art. 113 ust.1 ustawy o VAT nie jest uznawane w przypadku podatników o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f ustawy o VAT, tj. podatników dokonujących dostaw m.in. komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (konsole do gier zgrupowane są pod pozycją 26 PKWIU 2015) - w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  Powyższe oznacza, że podatnicy którzy nie przekroczyli wskazanego w przepisach limitu obrotu 200 000 zł dla zwolnienia podmiotowego a dokonują sprzedaży za pośrednictwem platformy sprzedażowej, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, konsol do gier do krajów należących do Unii Europejskiej, tracą prawo do korzystania ze zwolnienia VAT.

 • 14.12.2020

  Proszę o przykład transakcji przez internet, który nie spowoduje utraty zwolnienia.

  Ministerstwo Finansów:
  Umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość obejmuje nie tylko systemy stworzone przez przedsiębiorcę zawierającego daną umowę np. sklep internetowy, ale także te systemy, które zapewnia osoba trzecia inna niż przedsiębiorca, a z których przedsiębiorca korzysta, np. platforma internetowa. Nie jest przy tym wymagane, aby cała działalność przedsiębiorcy była zorganizowana w formie pozwalającej na realizację sprzedaży na odległość (tj. z wykluczeniem fizycznego kontaktu z nabywcą), lecz żeby m.in. w taki sposób podatnik zorganizował system zawierania umów.
  Dla ustalenia czy podatnik będzie wyłączony ze stosowania zwolnienia podmiotowego w VAT istotnym będzie wyjaśnienie sposobu zawierania przez niego umów.

  Umowy okazjonalnie zawierane za pośrednictwem poczty e-mail nie są „umowami zawieranymi na odległość” w rozumieniu i dla potrzeb art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f ustawy o VAT np. jednorazowa sprzedaż komputera za pośrednictwem poczty e-mail nie będzie skutkowała utratą prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT.

>
1 - 3 z 3
>