Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
3

2

1

PPK

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114176
Data zgłoszenia: 18.03.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
Wielu pracodawców uważa, że rząd powinien przesunąć termin wprowadzenia PPK dla firm poniżej 249 osób. Przede wszystkim w obecnej sytuacji dodatkowe obciążenia pracodawców może stworzyć dla nich poważne problemy. Ponadto nie ma teraz możliwości organizowania szkoleń informacyjnych dla pracowników.
Odpowiedź MF:
Termin wprowadzenia PPK dla firm zatrudniających mniej niż 250 osób został już przesunięty.

Dla przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 50 osób zatrudnionych, które przystępują do PPK w II turze jego wdrażania, nastąpiło bowiem przesunięcie o 6 miesięcy przewidzianych w ustawie o PPK terminów na zawarcie umów o zarządzenie PPK oraz umów o prowadzenie PPK, co znalazło się w przyjętym pakiecie rozwiązań w ramach Tarczy Antykryzysowej. Powyższe rozwiązanie zawarte jest w art. 54 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

Skutkiem powyższego jest przesunięcie dla tych przedsiębiorców terminów na zawarcie umów odpowiednio do 27 października 2020 r. (umowa o zarządzanie) oraz 10 listopada 2020 r. (umowy o prowadzenie). Terminy te zostały jednocześnie uspójnione z terminami przewidzianymi w ustawie o PPK dla pracodawców zobowiązanych do wdrożenia programu PPK w kolejnej fazie, tj. podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób.
Ponadto, informacje dotyczące szkoleń w zakresie PPK, dostępne są na portalu MojePPK.pl https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html