Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
3

1

2

prośba o zróżnicowanie podatku od nieruchomości

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114175
Data zgłoszenia: 18.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Dzień dobry, bardzo proszę o zastanowienie się nad faktem gdy nieruchomość znajduje się na uboczu a nie przy ulicy głównej w której na parterze nie może funkcjonować sklep, itp. bo jest bardzo mały ruch i nie ma chętnych na wynajem a jak już jest chętny to oferowany czynsz jest bardzo mały a stawka podatku od lokalu użytkowego jest taka sama jak za lokale, które przynoszą duże dochody i czynsze są o wiele większe.

Wiem, że nie dotyczy to w/w podatków a o podatek od nieruchomości ale nie wiem gdzie mam zgłosić problem bardzo proszę jeśli jest inne miejsce gdzie mógłbym opisać problem o odpowiedź lub o pochyleniem się nad realnym problemem, gdyż nie mam możliwości jako właściciel wynająć pomieszczeń w celu utrzymania nieruchomości i zarobienia na podatek z braku chętnych lub czy można by otrzymać jakieś dofinansowanie bądź umorzenie. Z góry dziękuje za mam nadzieje zrozumienie, pomoc i próbę znalezienia jakiegoś możliwego rozpoznania.
Odpowiedź MF:
Gmina posiada szeroką autonomię podatkową. Rada gminy może różnicować stawki podatku od nieruchomości zarówno dla gruntów jak i budynków m.in. ze względu na ich lokalizację. Oznacza to, że samorząd może obniżyć stawki podatku dla gruntów i budynków znajdujących się w konkretnej lokalizacji (np. przy konkretnych ulicach).

Niezależnie od tego rada gmina może wprowadzić zwolnienia dla konkretnych gruntów i budynków, inne niż przewidziane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
Nie planuje się zmian w tym obszarze, ponieważ samorząd posiada szerokie uprawnienia w zakresie różnicowania lokalnie stawek i zwolnień.

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z Ordynacją podatkową wójt, burmistrz (prezydent miasta) może, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym udzielić ulg w spłacie podatku od nieruchomości (np. odroczyć termin płatności podatku czy umorzyć zaległość podatkową).