Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
8

1

7

Podwyższenie kosztów uzyskania przychodu dla umów zlecenia

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_114168
Data zgłoszenia: 18.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Proponuję zrównanie limitu kosztów uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z umów zlecenia do poziomu 50%, w sposób analogiczny do omów o dzieło. Należy się spodziewać, że w najbliższym czasie świadczenia wypłacane zleceniobiorcom będą znacznie niższe, w związku z tym z niewielką startą dla budżetu, po wprowadzeniu proponowanej zmiany dochód netto zwiększył by się realnie o około 20%.
Ministerstwo Finansów nie przewiduje podwyższenia dotychczasowego limitu kosztów uzyskania przychodu dla przychodów z umów zlecenia z 20% do poziomu 50%. Wskazać należy, że 50% koszty uzyskania przychodów przysługują z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.). Zatem tylko w przypadku gdy przedmiotem umowy o dzieło jest utwór w rozumieniu przepisów ww. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do przychodu z tytułu korzystania przez twórcę z tego prawa, można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu. Zatem nie każda umowa o dzieło objęta jest możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Minister Finansów 15 września 2020 r. wydał interpretację ogólną w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego Nr DD3.8201.1.2018, opublikowaną w Dz. Urz. Ministra Finansów pod poz. 107.