Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
5

1

4

Podwyższenie kosztów uzyskania przychodu dla umów zlecenia

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_114168
Data zgłoszenia: 18.03.2020
Proponuję zrównanie limitu kosztów uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z umów zlecenia do poziomu 50%, w sposób analogiczny do omów o dzieło. Należy się spodziewać, że w najbliższym czasie świadczenia wypłacane zleceniobiorcom będą znacznie niższe, w związku z tym z niewielką startą dla budżetu, po wprowadzeniu proponowanej zmiany dochód netto zwiększył by się realnie o około 20%.