Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
1

1

0

przesunięcie wszelkich opłat w czasie zagrożenia łańcuch gospodarki

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114166
Data zgłoszenia: 18.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
W trudnym czasie dla wszystkich przedsiębiorców z zaznaczeniem wszystkich ... to jak w łańcuchu gospodarki, podatki to nie wszystko bo są: czynsze, opłaty lokali, opłaty medialne, prąd, leasing, raty kredytów, np: 1. Pani fryzjerka ma zawieszone opłaty z tyt. zatrudnienia (wszystkie skarbowe) ,czynsz, media, kredyt, leasing (opłaty stałe)... 2 .Właściciel lokalu również zwolniony na ten sam okres czasu z tych samych opłat nie będzie obciążony to nie będzie obciążał kolejnego ogniwa łańcucha pani fryzjerki . 3. Dostawcy mediów będą zwolnieni od opłat tych samych co poprzednie wszystkie obciążenia. 4 Państwo, Rząd nie będzie w ustawowym trudnym terminie również pobierał opłat (obciążeń) od następnego ogniwa . Miesiąc lub dwa każdy przetrwa ...
Odpowiedź MF:
Wraz z pojawieniem się wirusa SARS-cov-2, rozpoczęliśmy pracę nad rozwiązaniami, które pomogą polskim przedsiębiorcom przetrwać ten trudny czas.

Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zwaną powszechnie „Tarczą Antykryzysową” wdrożyliśmy szereg ułatwień w wypełnianiu obowiązków podatkowych lub też zaproponowaliśmy ich ograniczenie.

Szczegóły programów pomocowych znajdują się na stronach internetowych: https://www.gov.pl/web/finanse/tarcza-antykryzysowa i https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa .