Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
17

17

0

Koronawirus - stawka 0% VAT dla darowizn

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114163
Data zgłoszenia: 18.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Projekt rozporządzenia ws. wprowadzenia stawki 0% VAT dla darowizn m.in. środków ochrony osobistej itp. przewiduje, że darowizna musi być dokonana wyłącznie dla 2 instytucji - ARM i CBRSP. Równocześnie biorąc pod uwagę np. ograniczenia transportu, czy przemieszczania osób a także konieczność szybkiego działania lokalnie - wielu przedsiębiorców dokonuje darowizn dla lokalnych szpitali itp. Warto byłoby rozważyć rozszerzenie katalogu podmiotów np. o szpitale zakaźne, czy utworzone obecnie szpitale jedno-wydziałowe.
Odpowiedź MF:
Od 25 kwietnia br. na mocy stosownego rozporządzenia rozszerzony został krąg podmiotów, na których rzecz podatnicy mogą przekazywać darowizny określonych towarów związanych z ochroną zdrowia (w tym niektórych środków ochrony osobistej) i korzystać z tego tytułu ze stawki VAT w wysokości 0% (przy zachowaniu warunków określonych w przepisach tego rozporządzenia).

Oprócz Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych oraz szpitali jednoimiennych ww. darowiznę można przekazać na rzecz:
• wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy COVID (m.in. szpitalom, podmiotom udzielającym świadczeń w ramach ratownictwa medycznego oraz transportu sanitarnego) zaangażowanym w walkę z epidemią,
• jednostek pomocy społecznej: domów pomocy społecznej, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy.