Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
3

3

0

Koronawirus VAT import

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114157
Data zgłoszenia: 17.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Proszę o pilne wprowadzenie przepisu umożliwiającego rozliczanie podatku VAT z tytułu importu przez każdego podatnika VAT PL bez względu na formę dokonania zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu. Od 01.07 mają wejść przepisy upraszczające art. 33a ustawy VAT ale trzeba to wprowadzić natychmiast i być możne jeszcze uprościć np. rezygnując z oświadczeń i zaświadczeń.
Odpowiedź MF:
1 lipca 2020 r. weszły w życie zmiany w zakresie art. 33a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), wprowadzone przepisami art. 33 ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. poz. 1495), polegające na rozszerzeniu grupy podatników uprawnionych do rozliczania podatku z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej.
Przepisy te umożliwiają rozliczanie podatku z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej wszystkim podatnikom zarejestrowanym jako podatnicy VAT czynni, jeżeli będą dokonywać zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych. Rozliczeniem podatku bezpośrednio w deklaracji podatkowej będzie mógł być objęty cały import towarów, tj. zarówno objęty uproszczeniami celnymi, jak i objęty zgłoszeniami celnymi na ogólnych zasadach.
Nowe regulacje wprowadzają dodatkowe uproszczenia dotyczące składania zaświadczeń/oświadczeń oraz potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego do jednego naczelnika a nie do każdego, przed którym dokonywany jest import towarów. Od 1 lipca 2020 r. podatnik przedstawia powyższe dokumenty naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika. W przypadku podatników nieposiadających siedziby lub miejsca zamieszkania w Polsce, zaświadczenia/oświadczenia należy przedstawić Naczelnikowi Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.
Ponadto uchylony został obowiązek informowania naczelnika urzędu skarbowego oraz naczelnika urzędu celno-skarbowego o zamiarze korzystania z rozliczania zgodnie z art. 33a ustawy o VAT lub rezygnacji. Nie planuje się dodatkowych uproszczeń w tym zakresie.