Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

2

0

Zatory płatnicze

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114153
Data zgłoszenia: 17.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Zawieszenie sankcji za tzw. zatory płatnicze. W obecnej sytuacji trudno dotrzymać terminów płatności co do dnia, zwłaszcza że zanim dochodzi do płatności następuje obieg dokumentów (wystawienie, wysłanie, otrzymanie, akceptacja, księgowanie) - w każdym z tych procesów łatwo o niedotrzymanie terminu.
Generalnie regulacje w sprawie "zatorów płatniczych" powinny nakładać sankcje faktycznie za zatory płatnicze, a nie za opóźnienie w płatnościach np. o 1 dzień.
Odpowiedź MF:
Począwszy od 2020 r. w ustawie PIT oraz w ustawie CIT obowiązują rozwiązania, których zadaniem jest łagodzenie skutków zatorów płatniczych. Nie dotyczą one jednak tak krótkich opóźnień w płatnościach, o których pisze podatnik.
Wierzyciel ma prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego z tytułu dostawy towaru lub wykonania usługi w ramach transakcji handlowej, jeżeli upłynęło 90 dni od dnia upływu umówionego terminu zapłaty a wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta. Wierzyciel pomniejszenia tego dokonuje już w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek należnych (ryczałtu ewidencjonowanego), oraz w zeznaniu rocznym.

Analogicznie, dłużnik ma obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania o nieuregulowane zobowiązanie.
Należy też wskazać, że kolejna ustawa przygotowana w ramach tarczy antykryzysowej wprowadziła i w tym zakresie pewne zmiany.
Mianowicie, w przypadku dłużników, którzy w poszczególnych okresach rozliczeniowych 2020 r. ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i których przychody spadły o co najmniej 50% w stosunku do analogicznych okresów 2019 r., nie są obowiązani zwiększać dochodów będących podstawą obliczenia zaliczki.

Natomiast wierzyciel może pomniejszyć dochód będący podstawą obliczenia zaliczki już po upływie 30 dni od dnia upływu umówionego terminu zapłaty, jeżeli w poszczególnych okresach rozliczeniowych ponosi negatywne konsekwencje z powodu COVID-19.
Podstawa prawna: ustawa 23 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086)