Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
5

5

0

Zmiana art. 108 w zakr. faktur wystaw. do parag. z NIP o w. do 450zł.

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_114152
Data zgłoszenia: 17.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Proponuję aktualizację art. 108 ustawy o p. VAT, poprzez dodanie zastrzeżenia, że przepis ten nie dotyczy paragonów z NIP, jeśli nie zostały wydane nabywcy, lecz podpięte pod fakturę pełną u sprzedawcy dokumentującą tę samą transakcję.

Na zlecenie gminy obsługuję przewóz uczniów do szkół, obowiązuje m-czny okres rozliczeniowy. Nie ma obowiązku ewidencji usług dla gminy na kasie fiskalnej. Jednak ze względu na jedyny zaakceptowany przez urząd marszałkowski program do realizowania dopłat do biletów ulgowych, zmuszony jestem do ewidencji na kasie fiskalnej każdego biletu. Generuję więc bilety-paragony fiskalne z NIP gminy o wartości do 450,00 zł, stanowiące faktury upr.

W tej sytuacji powinienem przekazywać gminie d. księgowe w postaci tych faktur upr. (ok. 300 szt. biletów każdego miesiąca)? Zamiast tego, chciałbym wystawić gminie dodatkowo jedną fakturę za usługę miesięczną, a faktury upr. dopiąć do naszego egzempl. faktury pełnej. KIS informuje, że te faktury upr. będą generowały dodatkowy p. VAT z art. 108 ust.1. Jednak te faktury nie zostaną wprow. do obrotu prawnego i nie będą to faktury puste, lecz jedynie dotyczące tej samej czynności, co faktura miesięczna. W wyniku ich wystawienia nie narażam na uszczupl. w p. VAT. Wystawienie faktury pełnej do faktury upr. umożliwiłoby sprzedawcy łatwe wprowadzenie do jpk_vat danych z tej faktury. Wprow. u sprzedawcy danych z paragonów z NIP do jpk_VAT w wielu przypadkach wymagałoby comiesięcznej wizyty serwisu kas.
Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów brak jest możliwości wystawienia faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone. Skoro paragony te uznane są za faktury, to nie ma możliwości wystawienia faktury zbiorczej do faktury. Faktura zbiorcza może dokumentować sprzedaż towarów lub usług z danego miesiąca czy innego okresu rozliczeniowego, natomiast nie może dokumentować sprzedaży już zafakturowanej. Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, kto wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązany do jego zapłaty, w związku z tym poprzez wystawienie faktury zbiorczej do faktur uproszczonych u sprzedawcy powstaje ryzyko zapłaty podwójnego VAT, bowiem wystawi on dwie faktury dokumentujące tę samą transakcję – fakturę uproszczoną i później fakturę zbiorczą obejmującą sprzedaż udokumentowaną fakturą uproszczoną.

Na gruncie przepisów ustawy o VAT możliwe jest jedynie wystawianie faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych dokumentujących sprzedaż powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro), posiadających numer NIP nabywcy, gdyż takie paragony fiskalne nie stanowią faktury.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w objaśnieniach podatkowych z dnia 16 października 2020 r. PARAGONY FISKALNE UZNANE ZA FAKTURY UPROSZCZONE - https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-16-pazdziernika-2020-r-dot-uznania-paragonow-fiskalnych-za-faktury-uproszczone