Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

2

0

Ujednolicić stawki podatkowe i zlikwidować wyjątki

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114144
Data zgłoszenia: 16.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Mnogość różnych stawek podatkowych oraz mnóstwo wyjątków od reguł powodują:
1. Duże koszty obsługi procesów zarówno w firmach jak i urzędach.
2. Strach wynikający z pewności, że na pewno zrobiłem coś źle i ktoś kiedyś mnie za to ukarze mimo że staram się być dobrym obywatelem.
3. Kombinowanie jak tu wykorzystać te różnice i wyjątki aby zapłacić jak najmniej.

Gdyby stawki były jednolite (cit, pit, VAT, etc.) i nie było żadnych ulg i wyjątków to:
1. Trzy problemy wymienione wyżej by zniknęły.
2. Urzędnicy mogliby skoncentrować się na ściganiu dużych koncernów bo tam są pieniądze wyciągane z Polski.
3. Sprawy socjalne byłyby załatwiane przez służby socjalne a nie podatkowe.
System VAT w obrębie Unii Europejskiej jest zharmonizowany, co uniemożliwia państwom członkowskim UE dowolne kształtowanie wysokości stawek podatkowych i zwolnień od podatku VAT. W Polsce stawka podstawowa wynosi 23%, a stawki obniżone wynoszą 5% i 8%.

System stawek obniżonych VAT obejmuje szeroki wachlarz towarów i usług, w tym przede wszystkim zaspokajających podstawowe potrzeby człowieka, a więc m.in. produkty spożywcze (w tym produkty pierwszej potrzeby), książki i prasę, towary i usługi związane z ochroną zdrowia oraz z rolnictwem, usługi transportowe, usługi gastronomiczne i związane z zakwaterowaniem, usługi związane z kulturą, rekreacją i sportem, usługi użyteczności publicznej (np. dostawa wody, świadczenie usług związanych z oczyszczaniem ulic, zbieranie śmieci i przetwarzanie odpadów) itd.

System stawek obniżonych VAT jest istotnym wsparciem dla gospodarstw domowych o skromnych zasobach finansowych, jak również samorządów, placówek ochrony zdrowia, edukacyjnych, pomocy społecznej itp., które z powodu braku możliwości odliczenia podatku są traktowane jak ostateczni konsumenci.

Od 1 lipca 2020 r. jest stosowana w Polsce nowa matryca stawek VAT, która wprowadziła prostsze i bardziej przejrzyste przepisy ustawy o VAT w zakresie stosowania stawek obniżonych VAT (opodatkowanie jedną stawką VAT całych – w miarę możliwości – działów towarowych CN i całych grup towarów tej samej kategorii).

Nowy system stawek obniżonych VAT to również pewność i odpowiednia ochrona w stosowaniu tych przepisów (wiążąca informacja stawkowa WIS), co niewątpliwie znacznie ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej.

WIS nie tylko wskaże podatnikowi właściwą dla danego towaru albo usługi stawkę podatku VAT oraz właściwą klasyfikację tego towaru albo usługi niezbędną do określenia tej stawki, ale również zapewni mu odpowiednią ochronę, gwarantując tym samym bezpieczeństwo podatkowe transakcji.

Informacji dotyczących stawek podatku dla konkretnych towarów i usług VAT udziela Krajowa Informacja Skarbowa (KIS).

Reasumując, aktualnie nie jest przewidywane generalne modyfikowanie obecnego poziomu stawek podatku VAT.

Ewentualne decyzje dotyczące zmian w obecnym systemie, w tym ewentualnej rezygnacji z części wpływów podatkowych (w szczególności w zakresie podatku VAT, który jest podstawowym źródłem wpływów budżetu państwa), powinny być podejmowane z ostrożnością i przy właściwym rozpoznaniu możliwości i potrzeb tak, by nie ograniczały możliwości dotarcia finansowania tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne (co nabiera jeszcze większego znaczenia w związku z epidemią COVID-19).