Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
7

6

1

Czynny żal elektronicznie

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114129
Data zgłoszenia: 16.03.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
Wprowadzenie możliwości składania czynnego żalu elektronicznie.
Odpowiedź MF:
Jest to już możliwe. Czynny żal to instytucja uregulowana w art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy umożliwiająca odstąpienie od ukarania wobec sprawców, którzy wyrazili „skruchę” z powodu popełnienia czynu zabronionego i dopełnili ciążących na nich obowiązków. Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego jest składane jak dotychczas na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu, a także wprowadzono możliwość złożenia czynnego żalu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym ePUAPu lub portalu podatkowego. Istotne jest, aby zawiadomienie zostało opatrzone podpisem identyfikującym osobę składającą czynny żal, czyli kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. (Podstawa prawna – art. 26 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych. Ministerstwo Finansów obecnie prowadzi intensywne działania nad wprowadzeniem możliwości kierowania czynnych żali przez portal podatkowy.