Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
87

78

9

Zaświadczenia

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114116
Data zgłoszenia: 15.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Możliwość automatycznego pobrania online zaświadczenia o dochodach, o niezaleganiu w podatkach, potwierdzającego okres prowadzenia działalności gospodarczej oraz certyfikatu rezydencji. Bez składania wniosków i bez czekania, że ktoś mi to wyśle.
Odpowiedź MF:
Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć i zaświadczenie otrzymać przez Internet, poprzez Platformę ePUAP, Serwis biznes.gov.pl.

Uregulowania dotyczące wydawania zaświadczeń zawarte zostały w Dziale VIIIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) – dalej O.p., w przepisach art. 306a – 306n.

Zaświadczenie, a więc urzędowe potwierdzenie określonych faktów lub stanu prawnego, wydaje się na wniosek (nie zaś z urzędu). Osobą, która może skutecznie ubiegać się o wydanie danego zaświadczenia, jest tylko ten, kto ma interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.
Komentarze:
 • 18.08.2022

  II kwartał 2022 już minął a nadal nie ma możliwości uzyskania oświadczenia w trybie elektronicznym

  Ministerstwo Finansów:
  W serwisie e-Urząd Skarbowy w 2022 r. zostały udostępnione usługi automatycznego wydawania zaświadczeń o dochodach oraz o niezaleganiu w podatkach lub stanie zaległości.

 • 07.02.2022

  Wciąż nie można dostać - "Certyfikat rezydencji podatkowej" w e-Urzędzie Skarbowym. Czy macie na to jakiś ustalony termin?

  Ministerstwo Finansów:
  Szczegółowe informacje na stronie: https://www.podatki.gov.pl/zaswiadczenia/certyfikat-rezydencji-podatkowej-cfr/

  Wniosek w formie elektronicznej: prześlesz jako załącznik do pisma ogólnego w e-Urzędzie Skarbowym, link do wniosku:
  https://www.podatki.gov.pl/zaswiadczenia/pliki-do-pobrania/#wzory-do-pobrania

  link do logowania do eUS:
  https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/

 • 24.09.2021

  Skoro "Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy" to może szanowne Urzędy Skarbowe nauczą się poprawnie wypisywać druki zaświadczeń jakie podatkicy składają w celu potwierdzenia dochodu niepodlagającego opodatkowaniu w NL, nie dość że źle wpisywane są kwoty, w złe rubryki, a co najważniejsze formularze w języku polskim z wyraźnie wskazaną walutą w euro są notorycznie przekreślane i dopisywane PLN. Może dla urzędów różnica PLN czy Euro nie jest istotna ale dla podatnika już tak, zaświadczenia takie często są ignorowane przez miejscowych urzędników niestety. A wystarczy odrobina dobrej woli ze strony Urzędów Skarbowych

  Ministerstwo Finansów:
  Urząd Skarbowy potwierdza dane w zł bo w takiej walucie składają podatnicy zeznania podatkowe.

 • 17.09.2021

  Przepraszam, gdzie znajde te zaświadczenie crf-1 w formie elektronicznej, ktore mialo byc dostępne na e-Urzędzie Skarbowym w IV kwartale 2021?

  Ministerstwo Finansów:
  Zaświadczenie CFR-1 zostanie udostępnione w e-Urzędzie Skarbowym w II kwartale 2022r.

  Obecnie można uzyskać zaświadczenie drogą elektroniczną Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć i zaświadczenie otrzymać przez Internet, poprzez e-Urząd Skarbowy. Wniosek należy załączyć do pisma ogólnego. Link do e-Urzędu Skarbowego:
  https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/

  Link do wzorów wniosków o wydanie zaświadczenia:
  https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/pierwszy-mazowiecki-urzad-skarbowy-w-warszawie/zalatwianie-spraw/druki-do-pobrania

 • 17.08.2021

  Mnie się udało złożyć taki wniosek. Zgodnie z opisem krok po kroku, nie było problemów. Mam nadzieję, że szybko otrzymam zaświadczenie na moją skrzynkę.

 • 17.06.2021

  Nie rozumiem elektronicznego urzędu który daje dokumenty do wydruku a nie wypełnienia na pc?

  Ministerstwo Finansów:
  Zaświadczenie w formie elektronicznej będzie dostępne na e-Urzędzie Skarbowym. Planowane uruchomienie usługi – IV kw. 2021r.

 • 30.04.2021

  Szanowni Państwo Urzędnicy,
  To chyba wstyd aby w dobie cyfryzacji, należy: wydrukować, wypełnić, zeskanować, podpisać kwalifikowanym, dołączyć do pisma ogólnego, podpisać kwalifikowanym i wysłać ?. To gdzie to korzyść z cyfryzacji. Jaki jest problem dla Państwa, które już ma 1,5 bln PLN zadłużenia dorzucić 10-15 tyś. zł. dla prywatnego przedsiębiorcy, który w mig zrobi odpowiedni formularz online !!!. Wstyd straszny......

  Ministerstwo Finansów:
  Zaświadczenie w formie elektronicznej będzie dostępne na e-Urzędzie Skarbowym. Planowane uruchomienie usługi – IV kw. 2021r.

 • 16.03.2021

  Linki, które Państwo wysyłają są do innych zaświadczeń. NIE do certyfikatu rezydencji...
  Jak ten konkretny wniosek można złożyć internetowo ??

  Ministerstwo Finansów:
  Wzór wniosku dostępny jest na stornie:
  https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/pierwszy-mazowiecki-urzad-skarbowy-w-warszawie/zalatwianie-spraw/druki-do-pobrania

  Wniosek o certyfikat CFR-1 można
  przesłać elektronicznie za pośrednictwem e-PUAP jako załącznik do pisma ogólnego. Wniosek można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  lub
  Wniosek można złożyć poprzez e-Urząd Skarbowy jako załącznik do pisma ogólnego.
  https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/

 • 10.03.2021

  Co za bzdura. Nie można otrzymać certyfikatu rezydencji przez internet! jeżeli ktoś uważa, że można to niech napisze krok po kroku jak to zrobić, a nie podsyła jakieś bezsensowne linki!

  Ministerstwo Finansów:
  Wniosek o wydanie zaświadczenia składamy jako załącznik do pisma ogólnego i przesyłamy za pośrednictwem platformy ePUAP.
  Urząd Skarbowy przygotuje zaświadczenie i przekaże je w wersji elektronicznej Klientowi na adres skrzynki ePUAP.

  Wzór wniosku w wersji edytowalnej:
  https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/pierwszy-mazowiecki-urzad-skarbowy-w-warszawie/zalatwianie-spraw/druki-do-pobrania
  Wniosek, należy wypełnić i przesłać do US jako załącznik do pisma ogólnego ePUAP.

  Szczegóły krok po kroku na przykładzie II US w Rzeszowie:
  1. Wchodzimy na stronę epuap.gov.pl i logujemy się (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego[1] lub e-dowodu)
  2. Wchodzimy w zakładkę „Moja skrzynka” i klikamy w „Katalog spraw”
  3. W sekcji „Sprawy ogólne” wybieramy „Pisma do urzędu”
  4. Z katalogu spraw wybieramy „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”
  5. Klikamy „Załatw sprawę” i uzupełniamy formularz pisma wpisując kolejno:
  a. nazwę urzędu, zwracając szczególną uwagę na to czy wpisaliśmy właściwy organ – DRUGI URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE
  b. rodzaj pisma – Wniosek
  c. tytuł pisma, np. Wniosek o zaświadczenie o dochodach
  d. treść pisma, w której zamieszczamy obowiązkowo
  - treść wniosku, czyli jakie zaświadczenie chcemy, np. „Proszę o wydanie zaświadczenia o dochodach za rok 2018”
  - cel wydania zaświadczenia, np. „Zaświadczenie jest potrzebne celem przedłożenia w sprawie stypendium”
  - adnotację „Rezygnuję z doręczenia w formie elektronicznej” - jeśli chcemy, aby zaświadczenie zostało wydane w wersji papierowej.

  UWAGA! Alternatywnie możemy w treści pisma napisać „Proszę o wydanie zaświadczenia jak w załączniku” i dołączyć skan wypełnionego ręcznie wniosku o zaświadczenie (formularze wniosków dostępne są pod adresem https://www.podkarpackie.kas.gov.pl/drugi-urzad-skarbowy-w-rzeszowie/zalatwianie-spraw/druki-do-pobrania )
  6. W sekcji „Załączniki” należy załączyć
  a. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli zaświadczenie podlega takiej opłacie)
  b. jeśli zaświadczenie ma być wydane na specjalnym formularzu (np. zaświadczenia do Belasting w Niderlandach lub zaświadczenie UE/EOG) – ten formularz[2]
  7. Po wypełnieniu formularza klikamy „Dalej” i następnie „Przejdź do podpisu”
  8. Podpisujemy dokument podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym
  UWAGA! Wniosek bez podpisu dotknięty jest brakiem uniemożliwiającym jego rozpatrzenie.
  9. Po podpisaniu pismo zostaje wysłane do wskazanego wcześniej urzędu.

  UWAGA!
  Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach uzyskać można także poprzez serwis biznes.gov.pl pod linkiem https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0751_00
  Więcej na ten temat - https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/proc_751-zaswiadczenie-o-niezaleganiu-w-podatkach

 • 01.03.2021

  Brak jest formularzy w wersji do wydrukowania! Czy mogę złożyć wniosek nie na formularzu?? Brakuje bezpośrednich linków. Co się dzieje???

  Ministerstwo Finansów:
  Wzór wniosku dostępny jest na stornie:
  https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/pierwszy-mazowiecki-urzad-skarbowy-w-warszawie/zalatwianie-spraw/druki-do-pobrania

  Wniosek o certyfikat CFR-1 można
  przesłać elektronicznie za pośrednictwem e-PUAP jako załącznik do pisma ogólnego. Wniosek można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  lub
  Wniosek można złożyć poprzez e-Urząd Skarbowy jako załącznik do pisma ogólnego.
  https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/

 • 23.02.2021

  Podany przez osobę reprezentującą Ministerstwo Finansów link jest błędny, pod numerem usługi 751 można otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu, a nie certyfikat rezydencji. Co więcej, przy wyszukiwaniu po jakichkolwiek słowach kluczowych i skrótach, takiej usługi na stronie nie ma, a więc nie bardzo rozumiem, czemu uporczywie ktoś nas wprowadza w błąd. Czy nie lepiej po prostu napisać, że tego certyfikatu nie można uzyskać przez ePUAP?

  Ministerstwo Finansów:
  Wzór wniosku dostępny jest na stornie:
  https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/pierwszy-mazowiecki-urzad-skarbowy-w-warszawie/zalatwianie-spraw/druki-do-pobrania

  Wniosek o certyfikat CFR-1 można
  przesłać elektronicznie za pośrednictwem e-PUAP jako załącznik do pisma ogólnego. Wniosek można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  lub
  Wniosek można złożyć poprzez e-Urząd Skarbowy jako załącznik do pisma ogólnego.
  https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/

 • 12.02.2021

  Czy ktoś mógł by podać link bezpośrednio do formularza? Ten link - https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap - to link do opisu co to epuap i jak składać wnioski. NIE LINK DO KONKRETNEGO WNIOSKU! Poproszę LINK WNIOSKU, lub link do instrukcji jak złożyć wniosek o rezydenjcę podatkową. Nie sposób tego znaleźć wśród milina innych wniosków - wpisując w wyszukiwarkę nie znajduje się!!!

  Ministerstwo Finansów:
  Wzór wniosku dostępny jest na stornie:
  https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/pierwszy-mazowiecki-urzad-skarbowy-w-warszawie/zalatwianie-spraw/druki-do-pobrania

 • 09.02.2021

  serio, zapytani o wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji odsyłacie do zaświdczenia o niezaleganiu?

  Ministerstwo Finansów:
  Wzór wniosku dostępny jest na stornie:
  https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/pierwszy-mazowiecki-urzad-skarbowy-w-warszawie/zalatwianie-spraw/druki-do-pobrania

 • 08.01.2021

  Nie można złożyć wniosku o certyfikat rezydencji podatkowej (CFR-1).
  Dla firm współpracujących z kilkoma podmiotami w różnych krajach oznacza to coroczne pielgrzymki do US z wnioskami (oddzielnie dla każdego kraju), a później po odbiór samych zaświadczeń.

  Ministerstwo Finansów:
  Wniosek o certyfikat CFR-1 można
  przesłać elektronicznie za pośrednictwem e-PUAP jako załącznik do pisma ogólnego. Wniosek można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

 • 13.12.2020

  Niestety ePUAP i Serwis bisnes.gov.pl nie maja takiej opcji

  Ministerstwo Finansów:
  Opisy, w jaki sposób krok po kroku, złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia poprzez ePUAP (https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap), biznes.gov.pl (https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap).
  Odnośniki do usług oraz opisy usług są dostępne w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy gov.pl.

  W 2020 r. urzędy skarbowe wydały 200.113 zaświadczeń poprzez biznes.gov.pl.

 • 10.12.2020

  Fajnie byłoby, gdyby można było bez problemu znaleźć miejsce (link), z którego łatwo wysłać ten wniosek

  Ministerstwo Finansów:
  Opisy, w jaki sposób krok po kroku, złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia poprzez ePUAP (https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap), biznes.gov.pl (https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap).
  Odnośniki do usług oraz opisy usług są dostępne w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy gov.pl.

  W 2020 r. urzędy skarbowe wydały 200.113 zaświadczeń poprzez biznes.gov.pl.

 • 03.12.2020

  odpowiedz bzdury piszecie , problemy żeby cos zrobic miszimiec 10 kont bo inaczej nie da rady a potem jak sie nazakłąda napiszesz loginów i haseł to sie okzauje ze i tak tego nie załatwisz przez portal trezba isc osobiście

  Ministerstwo Finansów:
  Opisy, w jaki sposób krok po kroku, złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia poprzez ePUAP (https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap), biznes.gov.pl (https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap).
  Odnośniki do usług oraz opisy usług są dostępne w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy gov.pl.

  W 2020 r. urzędy skarbowe wydały 200.113 zaświadczeń poprzez biznes.gov.pl.

 • 05.11.2020

  Konia z rzędem temu komu udało się w ten sposób złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o rezydencji podatkowej.
  05.11.2020

  Ministerstwo Finansów:
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) można złożyć za pomocą ePUAP (https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap), biznes.gov.pl (https://www.biznes.gov.pl/pl/usluga/751), jako załącznik do pisma głównego lub we właściwym urzędzie skarbowym albo centrum obsługi świadczącym obsługę niezależnie od właściwości miejscowej.

 • 03.11.2020

  Witam
  Poproszę link do tego formularza

  Ministerstwo Finansów:
  ePUAP
  https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap

  serwis biznes.gov.pl
  https://www.biznes.gov.pl/pl/usluga/751

>
1 - 10 z 19
>