Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
10

10

0

Odliczenie „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019)

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114115
Data zgłoszenia: 15.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
W związku z potężnymi spadkami na giełdzie zwracam się z prośbą o odliczenie „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) podobnie jak to ma miejsce w przypadku pakietu osłonowego dla firm.
Aby zapłacić podatek aktualnie duża cześć inwestorów musiałby sprzedawać akcje na stratach rzędu 50% tym samym zmniejszając znacznie kapitał inwestycyjny a tym samym wpłynęłoby to niekorzystnie na zyski w kolejnych latach, od których będziemy odprowadzać podatki.
Odpowiedź MF:
Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), umożliwiono wsteczne rozliczenie straty.

Oznacza to, że stratę poniesioną w 2020 r. z działalności gospodarczej będzie można rozliczyć z dochodami (przychodami) z tej działalności wykazanymi w zeznaniu rocznym za 2019 r. Odliczenie będzie możliwe, jeżeli łączne przychody podatnika z działalności gospodarczej będą niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności. Podatnik taki będzie mógł jednorazowo obniżyć o wysokość straty (nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł) dochód uzyskany w 2019 r.

Nie przewiduje się podobnego rozwiązania odnośnie innych źródeł dochodu.