Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
77

45

32

Elektroniczny PIT-0

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_114102
Data zgłoszenia: 14.03.2020
Z uwagi na fakt, iż deklaracje PIT-0 wypełniają również osoby niepełnosprawne, wydaje się bezzasadnym utrudnieniem, pozbawienie ich możliwości przesyłania tej deklaracji w formie elektronicznej. A każdym razie, w obecnej sytuacji jak i w każdej innej , zmuszanie osób niepełnosprawnych do osobistego składania deklaracji PIT w US, budzi wątpliwość czy wzięto pod uwagę trudną sytuację tych osób. Dlatego też wnoszę o jak najszybsze, wprowadzenie zmiany w obowiązujących przepisach, tak by, jeszcze teraz w okresie szalejącej pandemii koronawirusa, mogli składać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej.
Załącznik PIT/O jest załącznikiem do zeznania rocznego PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS LUB PIT-37.
Załącznik PIT/O należy wypełniać równocześnie z zeznaniem.

ZAŁĄCZNIK PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych lub odliczeń bezpośrednio wymienionych w zeznaniach podatkowych. Odliczana kwota nie może przekroczyć wysokości dochodu/przychodu (w przypadku odliczeń od dochodu/przychodu) lub wysokości podatku (w przypadku odliczeń od podatku), od których jest odliczana w zeznaniu.

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli z odliczeń korzysta zarówno mąż jak i żona, należy wypełnić odpowiednie pozycje „podatnik” jak również pozycje „małżonek”. Jeżeli małżonkowie opodatkowują swoje dochody indywidualnie i każdy z nich korzysta z odliczeń, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy z małżonków, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków.

Załącznik PIT/O można złożyć zarówno przez e-Deklaracje: https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit, jak i w usłudze Twój e-PIT: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

W aplikacji e-Deklaracje jest on „dodawany” do zeznania po wpisaniu cyfry wskazującej na ilość załączonych formularzy, np.: 1 w części „Informacje o załącznikach” –„PIT/O” – 1.

W usłudze Twój e-PIT: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/, poprzez edycję zakładki ulgi i odliczenia – dodaj lub zmień ulgi.
Komentarze:
 • 28.04.2021

  Jak znaleźć znaleźć załącznik Pit-0 do Pita 36.
  Padły już odpowiedzi jak to zrobić w przypadku Pit-37, ale w przypadku Pit-36 nie ma takiej możliwości.

  Ministerstwo Finansów:
  Sposób postepowania z PIT/O dla PIT-36 jest analogiczny jak do PIT-37:
  Załącznik PIT/O można złożyć zarówno przez e-Deklaracje: https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit, jak i w usłudze Twój e-PIT: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

  W aplikacji e-Deklaracje jest on „dodawany” do zeznania po wpisaniu cyfry wskazującej na ilość załączonych formularzy, np.: 1 w części „Informacje o załącznikach” –„PIT/O” – 1.

  W usłudze Twój e-PIT: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/, poprzez edycję zakładki ulgi i odliczenia – dodaj lub zmień ulgi.

 • 26.04.2021

  W jaki sposób po zalogowaniu na platformę "e-Urząd Skarbowy" można przejść do pozycji nr 137 żeby wpisać cyfrę "1" i otrzymać załącznik z PIT/O? Mam opcję "Twój dochód", "dochód i odliczenia", "Twój podatek",itp. itd. Wybierając każdą z dostępnych zakładek w żadnym miejscu nie mam możliwości edycji pola 137. Jak wchodzę w darowizny i wybieram krwiodawstwo to muszę już tam wpisać dane z PIT/O, ale nie da się go nigdzie uzyskać....

  Ministerstwo Finansów:
  W usłudze Twój e-PIT aby dodać przysługujące ulgi i odliczenia, a co za tym idzie załącznik PIT/O, należy edytować zakładkę „ulgi i odliczenia” – poprzez przycisk „dodaj lub zmień ulgi”. Po uzupełnieniu poszczególnych ulg i odliczeń usługa automatycznie doda załącznik PIT/O. Nie ma możliwości manualnego uzupełnienia pozycji 137 zeznania PIT-37 w celu generowania załącznika. Zmienione wartości w przygotowanym zeznaniu oraz w załączniku PIT/O można zweryfikować wybierając z okna głównego usługi opcję: „podgląd PIT”.

 • 18.04.2021

  gdzie jest PIT 0 ??

  Ministerstwo Finansów:
  W usłudze Twój e-PIT po poprawnym zalogowaniu użytkownikowi zostają wyświetlone edytowalne sekcje zawierające główne informacje dotyczące jego rozliczenia. Aby uzupełnić przysługujące ulgi i odliczenia, a tym samym wypełnić załącznik PIT/O, należy edytować zakładkę „ulgi i odliczenia” – poprzez przycisk „dodaj lub zmień ulgi”. Po uzupełnieniu poszczególnych kwot usługa automatycznie doda załącznik PIT/O z wypełnionymi kwotami. Zmienione wartości w przygotowanym zeznaniu oraz w załączniku PIT/O można zweryfikować wybierając z okna głównego usługi opcję: „podgląd PIT”.
  Natomiast w przypadku systemu e-Deklaracje załącznik PIT/O można dodać wpisując 1 w poz. 137 w części dotyczącej informacji o załącznikach (część M poz. 137 zeznania PIT-37).

 • 17.04.2021

  Czy w roku 2021 trzeba sobie na kolanie wypełnić PIT/O i potrzebne pozycje wpisać w formularz? Zakładka: Ulgi wymaga wpisywania gotowych kwot z PIT/O.

  Ministerstwo Finansów:
  W usłudze Twój e-PIT po poprawnym zalogowaniu użytkownikowi zostają wyświetlone edytowalne sekcje zawierające główne informacje dotyczące jego rozliczenia. Aby uzupełnić przysługujące ulgi i odliczenia, a tym samym wypełnić załącznik PIT/O, należy edytować zakładkę „ulgi i odliczenia” – poprzez przycisk „dodaj lub zmień ulgi”. Wszystkie podsekcje dotyczące poszczególnych ulg i odliczeń zawierają wyjaśnienia i są szczegółowo opisane. Po uzupełnieniu poszczególnych kwot usługa automatycznie doda załącznik PIT/O z wypełnionymi kwotami. Zmienione wartości w przygotowanym zeznaniu oraz w załączniku PIT/O można zweryfikować wybierając z okna głównego usługi opcję: „podgląd PIT”.

 • 14.04.2021

  Jak w zeznaniu wpisać ulgę termomodernizacyjną?

  Ministerstwo Finansów:
  W usłudze Twój e-PIT po poprawnym zalogowaniu użytkownikowi zostają wyświetlone edytowalne sekcje zawierające główne informacje dotyczące jego rozliczenia. Aby uzupełnić przysługujące ulgi i odliczenia (w tym ulgę termoizolacyjną) należy edytować zakładkę „ulgi i odliczenia” – poprzez przycisk „dodaj lub zmień ulgi”. Następnie wybierając podsekcję „ulga termomodernizacyjna” należy wpisać kwotę przysługującego odliczenia w wyświetlonym na ekranie oknie. Po uzupełnieniu kwoty usługa automatycznie doda załącznik PIT/O z wypełnioną pozycją 31 dla podatnika. Zmienione wartości w przygotowanym zeznaniu oraz w załączniku PIT/O można zweryfikować wybierając z okna głównego usługi opcję: „podgląd PIT”.

 • 13.04.2021

  Logując się danymi podatkowymi jakoś nie ma opcji edycji pit37 ,tylko podgląd... Więc wielce mądre to bo nie ma jak dodać w ogóle pit/o... bez sensu

  Ministerstwo Finansów:
  W usłudze Twój e-PIT po poprawnym zalogowaniu użytkownikowi zostają wyświetlone edytowalne sekcje zawierające główne informacje dotyczące jego rozliczenia. Aby uzupełnić przysługujące ulgi i odliczenia a tym samym dodać załącznik PIT/O do zeznania należy edytować zakładkę „ulgi i odliczenia” – poprzez przycisk „dodaj lub zmień ulgi”. Po uzupełnieniu ulg i odliczeń usługa automatycznie doda załącznik PIT/O. Zmienione wartości w przygotowanym zeznaniu oraz w załączniku PIT/O można zweryfikować wybierając z okna głównego usługi opcję: „podgląd PIT”.

 • 07.04.2021

  W usłudze e-PIT nie ma zakładki ulgi i odliczenia. No chyba, że jak odrzucę zaproponowany e-PIT, to może wtedy pojawi się taka zakładka. Czy tak to działa?

  Ministerstwo Finansów:
  W usłudze Twój e-PIT po poprawnym zalogowaniu użytkownikowi zostają wyświetlone na stronie głównej edytowalne sekcje zawierające główne informacje dotyczące jego rozliczenia, będące w posiadaniu Krajowej Administracji Skarbowej. Wśród tych sekcji znajdują się również „ulgi i odliczenia” – wraz z przyciskiem „dodaj lub zmień ulgi”. By edytować wymienioną sekcję nie ma konieczności odrzucania przygotowanego zeznania.

 • 06.04.2021

  nareszcie rozsądna podpowiedź :)

 • 25.03.2021

  W razie obdarowania kilku podmiotów teoretycznie należy dodać kilka załączników PIT/O (to mówi przypis "8)" tej deklaracji) , a aplikacja e-deklaracje pozwala na wpisanie w pozycji 137 PIT-37 tylko liczbę 1 załącznik.

  Ministerstwo Finansów:
  W opublikowanym w rozporządzeniu wzorze załącznika PIT/O możliwe jest uzupełnienie informacji o maksymalnie siedmiu obdarowanych (sekcja D.1 – D.7 w załączniku PIT/O). Tym samym jeżeli podatnik przekazał więcej darowizn oraz wypełnia papierową wersję załącznika - nie ma technicznej możliwości wpisania większej liczby obdarowanych. Stąd powstaje konieczność dołączenia kolejnego papierowego załącznika PIT/O. Natomiast aplikacja e-Deklaracje z uwagi na przyjęte rozwiązania techniczne nie wymaga dołączania większej liczby załączników, gdyż użytkownik ma możliwość manualnego dodania więcej niż siedmiu sekcji dotyczących obdarowanych podmiotów. Formularz elektroniczny nie jest ograniczony liczbą sekcji, w przeciwieństwie do wersji papierowej. Natomiast przypis został w formularzu elektronicznym umieszczony, mimo braku wspomnianych ograniczeń, z uwagi na to, że jest on odwzorowaniem wersji opublikowanej w rozporządzeniu.

 • 14.03.2021

  Jak wpisać w PIT-37 "1" w pozycji 137? Jak edytować PIT-37 żeby było można cokolwiek uzupełnić?

  Ministerstwo Finansów:
  W usłudze Twój e-PIT aby dodać przysługujące ulgi i odliczenia należy edytować zakładkę „ulgi i odliczenia” – poprzez przycisk „dodaj lub zmień ulgi”. Po ich uzupełnieniu usługa automatycznie doda załącznik PIT/O. Nie ma możliwości manualnego uzupełnienia pozycji 137 zeznania PIT-37 w celu generowania załącznika. Zmienione wartości w przygotowanym zeznaniu oraz w załączniku PIT/O można zweryfikować wybierając z okna głównego usługi opcję: „podgląd PIT”.

 • 02.03.2021

  System zbyt szybko wylogowuje podatnika z platformy. Cztery razy przerwano mi wypełnianie formularza PIT/0.

  Ministerstwo Finansów:
  Usługa Twój e-PIT w przypadku dłuższej bezczynności użytkownika powiadamia o upływającym czasie zakończenia sesji (5 minut). Sesję można jednak manualnie przedłużyć po przez kliknięcie w wyświetlony w usłudze komunikat.

 • 07.04.2020

  Pragnę zauważyć, że PIT/O jest załącznikiem do zeznań i nigdy nie był składany odrębnie. Od początku funkcjonowania systemu elektronicznej wysyłki deklaracji jest możliwość dodania PIT/O do zeznań. Wystarczy w PIT-37 wpisać w poz. 137 cyfrę 1, w PIT-36 w poz. 454, a w PIT-28 w poz. 143. Następnie zatwierdzić "Enterem" i PIT/O jako załącznik pojawi się na końcu zeznania. Po wypełnieniu odpowiednich rubryk, dane z załącznika przeniosą się do zeznania we właściwe pozycje, a wartości zostaną odpowiedni przeliczone. Całe zeznanie wraz z załącznikiem można przesłać do systemu e-Deklaracje.

>
1 - 10 z 12
>