Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

0

2

Ulga na złe długi w VAT - art. 89a. ust. 3

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_114091
Data zgłoszenia: 13.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Problem polega na tym, że w art. 89a. ust. 3 rozpoczyna się słowami: "Korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną...". Użycie sformułowania "może nastąpić" nie powinno być interpretowane, że musi to być zrobione. Obecnie Organy Podatkowe twierdzą, że musi to nastąpić w danym okresie rozliczeniowym do znaczy w tym okresie kiedy upływa 90 dzień. Jeżeli termin płatności był 15.10.2019 to 90 dzień wypada 13.01.2020. Obecnie według stanowiska Organów Podatkowych odpis musi być ujęty w deklaracji za 01/2020. Jednak sformułowanie "może nastąpić" wskazuje, że można to zrobić później na przykład w deklaracji za 02/2020 i spełnieniu pozostałych warunków. Należy albo zmienić słowo "może" na "musi" albo zezwolić na odpisy w późniejszych okresach przy spełnieniu pozostałych wymagań art. 89a.
Przepis ust.3 art. 89a ustawy daje podatnikowi prawo do korekty w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznano za uprawdopodobnioną. Użyty w przepisie zwrot „może” wyklucza ograniczenie terminu korekty tylko do miesiąca, w którym wierzytelność się uprawdopodobniła. Podatnik decyduje kiedy po uprawdopodobnieniu się wierzytelności dokona korekty ważne aby od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata licząc od końca roku, w którym została wystawiona.
Komentarze:
  • 07.05.2020

    Stwierdzenie "może" w art. 89a ust. 3 odnosi się do stwierdzenia "może" w art. 89a ust. 1. Podatnik (Wierzyciel) ma prawo do korekty. MOŻE jej dokonać, ale nie musi. Słowo "może" odnosi się tu więc do dobrowolności jaką jest złożenie korekty, a nie do dobrowolności terminu za jaki ją się składa. Nadmienia się, że korekta ta nie zawsze "może" zostać dokonana, gdyż mogą nie zostać spełnione przesłanki, o których jest mowa w art. 89a ust. 2. Stąd zmiana w ust. 3 na słowo "musi" spowodowałaby nakaz dokonania jej nawet gdyby to było niemożliwe ze względów prawnych (ust. 2) lub braku chęci dokonania takiej korekty przez Wierzyciela (utrata dobrowolności).

>
1 - 1 z 1
>