Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
3

3

0

Paragon z NIP - art. 106h. ust. 4 ustawy o VAT

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_114090
Data zgłoszenia: 13.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Doprecyzowanie art. 106h. ust. 4 o to kto ma uznać taki paragon za fakturę. Obecnie nie ma pewności czy sprzedawca czy nabywca dokonuje takiego uznania. Rodzi to wiele problemów z paragonami z NIP do 450 zł. Obecne stanowisko Ministerstwa Finansów oraz Organów Podatkowych mówiące, że każdy paragon z NIP do 450 zł jest fakturą uproszczoną jest stanowiskiem błędnym. Stanowiska nie zawierają w sobie orzecznictwa sądów w tym zakresie.
Wspomniany art. 106h. powinien określać, że to nabywca powinien uznać czy taki paragon będzie fakturą uproszczoną czy nie. Nabywca ma w tym przypadku większe interes prawny niż sprzedawca.
Przypomnijmy, że przepisy dopuszczały zamieszczanie NIP na paragonach zgodnie z żądaniem nabywcy by było to dokonane - §25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących - i jest to akt obowiązujący.
Informacje na ten temat wystawiania faktur uproszczonych znajdują się w objaśnieniach podatkowych z dnia 16 października 2020 r. PARAGONY FISKALNE UZNANE ZA FAKTURY UPROSZCZONE - https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-16-pazdziernika-2020-r-dot-uznania-paragonow-fiskalnych-za-faktury-uproszczone

Trwają obecnie analizy nad możliwością zmian przepisów w zakresie faktur uproszczonych.