Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
84

81

3

Likwidacja podatku dochodowego

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_11409
Status pomysłu: Wyjaśnione
Zgłaszam pomysł o całkowite zniesienie podatku dochodowego.
Odpowiedź MF:
Podatek dochodowy w obecnej formule funkcjonuje od prawie 30 lat. Podatek dochodowy jest podatkiem, który jest silnie powiązany ze zdolnością płatniczą podatnika, a więc uwzględnia indywidualną sytuację życiową i majątkową podatników.

Zapewnia on stałe wpływy do budżetu państwa oraz do budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki te mają przecież udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), jak i podatku dochodowego od osób prawnych, które to udziały w 2020 r. wynoszą odpowiednio 50,01% i 22,86%.
Podatku dochodowego nie można traktować samodzielnie. Składa się on bowiem na cały system finansów publicznych, który w znacznej mierze zasila.

Dochody budżetu państwa w 2019 r. wyniosły 400.535.255 tys. zł, w tym dochody z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 39.984.713 tys. zł, zaś dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 65.444.928 tys. zł. Pozostała część podatku dochodowego zasiliła dochody samorządu terytorialnego. W 2019 r. otrzymały one z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych kwotę 10.901.635 tys. zł, zaś z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę 56.582.520 tys. zł.

MF nie przewiduje tak rewolucyjnych zmian.
Komentarze:
 • 28.11.2021

  Pomysł jest bardzo dobry i wcześniej czy później zostanie zrealizowany. Zamiast PIT i CIT niski podatek obrotowy od działalności i na odpowiednim poziomie VAT. Podział tych pieniędzy między budżet państwa, a samorządy to sprawa wtórna ale gwarantowana ustawowo lub nawet konstytucyjnie. Same korzyści - obroty i VAT łatwiej kontrolować 0 stresu i zaangażowania obywateli.50 % pracowników urzędów skarbowych do innych użytecznych prac - brakuje pracowników.

  Ministerstwo Finansów:
  Aktualnie nie są prowadzone prace mające na celu likwidację podatku dochodowego.
  Wprowadzane są natomiast nowe formy opodatkowania podatkiem CIT, umożliwiające niskie i proste rozliczenie podatku, a mianowicie ryczałt od dochodów spółek kapitałowych.

 • 08.07.2021

  Bardzo dobry pomysł: Likwidacja podatku dochodowego.

 • 06.06.2021

  Podatek dochodowy to inwigilacja obywatela. Jestem za całkowitym zniesieniu podatków dochodowych!

>
1 - 3 z 3
>