Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

2

0

Dokumentacja Cen Transferowych i TPR-C

Kategoria: CIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_CIT_114085
Data zgłoszenia: 13.03.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
Ze względu na aktualny obrót spraw związanych z koronawirusem, który ma wpływ na biznes. Warto zastanowić się nad odroczeniem terminów związanych z obowiązkami dokumentacyjnymi, w tym z TPR-C, może nawet na koniec roku? Aktualny termin to koniec września...
Odpowiedź MF:
W związku z sytuacją związaną z pandemią koronawirusa, wprowadzony został kompleksowy pakiet rozwiązań, który ma na celu przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii.

W ramach tego pakietu została już wprowadzona zmiana przedłużająca do 30 września 2020 r. termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR), dla podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i kończył się przed 31 grudnia 2019 r., tj. był krótszy niż 12 miesięcy (art. 31z ustawy COVID1). Ponadto, w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną obecnie procedowany jest projekt ustawy COVID2, zgodnie z którym dla tych samych podmiotów przedłużeniu również do 30 września 2020 r. ulega termin na złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, a do 31 grudnia 2020 r. termin do dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych.

Dla pozostałych podmiotów, których terminy obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych w zakresie cen transferowych upływają 30 września 2020 r. lub później, terminy te zostały utrzymane. Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji epidemicznej, zagadnienia te są elementem analiz i ewentualne dalsze decyzje w tym zakresie będą podejmowane na bieżąco.