Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
70

70

0

ZAW-NR umocowanie osób mających prawo do składania deklaracji drogą el

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114038
Data zgłoszenia: 12.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Wprowadzenie regulacji pozwalającej na składanie w imieniu podatnika ZAW-NR każdej osobie posiadającej pełnomocnictwo do sporządzania deklaracji drogą elektroniczną bez konieczności składania dodatkowych pełnomocnictw wysyłanych pocztą do konkretnych US.
Odpowiedź MF:
Zawiadomienie ZAW-NR nie może być uznane za deklarację w rozumieniu art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej. Cechą deklaracji wynikającą z tego przepisu jest obligatoryjność jej składania przez podatnika, płatnika lub inkasenta na podstawie przepisów prawa podatkowego.

Złożenie zawiadomienia ZAW-NR stanowi uprawnienie, a nie obowiązek podatnika. Oznacza to, że zawiadomienie ZAW-NR nie posiada cech deklaracji i nie podlega przepisom o pełnomocnictwie do podpisywania deklaracji, zawartym w art. 80a Ordynacji podatkowej.
Komentarze:
  • 05.05.2020

    A czy wystarczy pełnomocnictwo szczególne do składania ZAW-NR wysłane tylko do urzędu właściwego dla podmiotu składającego zawiadomienie

    Ministerstwo Finansów:
    Podpisanie zawiadomienia ZAW-NR jest możliwe nie tylko przez pełnomocnika szczególnego (zgodnie z zakresem udzielonego pełnomocnictwa), ale i pełnomocnika ogólnego. Z charakteru pełnomocnictwa szczególnego wynika, że dla składania zawiadomień ZAW-NR przez pełnomocnika szczególnego wymagane jest złożenie takiego pełnomocnictwa (formularz PPS-1) do każdego zawiadomienia ZAW-NR. Z kolei pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych. Takie pełnomocnictwo podlega zgłoszeniu przez mocodawcę, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego (formularz PPO-1), do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (art. 138d § 1 i 3 Ordynacji podatkowej). W ramach pełnomocnictwa ogólnego może być składana w imieniu mocodawcy nieokreślona liczba zawiadomień ZAW-NR.

>
1 - 1 z 1
>