Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
65

65

0

ZAW-NR umocowanie osób mających prawo do składania deklaracji drogą el

Kategoria: Koronawirus
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Koronawirus_114038
Data zgłoszenia: 12.03.2020
Wprowadzenie regulacji pozwalającej na składanie w imieniu podatnika ZAW-NR każdej osobie posiadającej pełnomocnictwo do sporządzania deklaracji drogą elektroniczną bez konieczności składania dodatkowych pełnomocnictw wysyłanych pocztą do konkretnych US.