Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
238

236

2

JPK_VAT dla średnich

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114034
Data zgłoszenia: 12.03.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
Przesunąć termin wdrożenia JPK_VAT dla średnich. Już są braki kadrowe a to dopiero początek. Mniejsze firmy tym bardziej będą miały ogromny problem. Zwłaszcza że wiele z nich czeka modernizacja programów księgowych a to dodatkowe koszty, które w obecnej sytuacji będą znaczące.
Odpowiedź MF: Zgodnie z obecnymi przepisami nowy JPK_VAT będzie obowiązkowy od lipca bieżącego roku dla wszystkich firm, gdyż w ostatnich dniach zdecydowaliśmy o przesunięciu tego terminu dla dużych firm (pierwotnie miały w ten sposób raportować od kwietnia). Obecnie analizujemy kwestie ewentualnego przesunięcia wdrożenia JPK VAT dla mniejszych przedsiębiorców, dlatego każdy głos w tej dyskusji jest dla nas bardzo cenny. Jeśli zapadnie decyzja o odłożeniu w czasie tej zmiany, to przekażemy ją za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów.
Komentarze:
 • 04.11.2020

  Myślę, że warto rozważyć przesunięcie JPK VAT dla mikro i małych firm.
  Braki kadrowe w firmach i biurach rachunkowych są ogromne, a ilość zachorowań wciąż rośnie. Będą ogromne problemy z dochowaniem terminów do złożenia JPK_VDEK. Popieram zdecydowanie wprowadzanie etapowe.

  Ministerstwo Finansów:
  Obowiązek składania nowego JPK_VAT według nowej formuły dla wszystkich podatników (deklaracja wraz z ewidencją) był przesuwany dwukrotnie. Zgodnie z art. 58 ustawy COVID (Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.), dalej jako „ustawa COVID”) termin pierwotnie został przesunięty z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r., następnie zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086) termin wdrożenia nowego JPK_VAT został przesunięty na 1 października 2020 r. Odpowiednio dostosowano wejście w życie rozporządzenia wykonawczego. Tym samym zapewniony został odpowiedni czas na to, aby podatnicy przygotowali się do zaproponowanych zmian.
  Biorąc pod uwagę fakt, że sami podatnicy ponieśli już koszty związane z przygotowaniem się do wprowadzenia nowego JPK_VAT, jak również budżet państwa poniósł koszty wdrożeniowe nowego JPK_VAT, w tym koszty opracowania bezpłatnego narzędzia do jego obsługi, przesunięcie terminu wdrożenia JPK VAT nie jest zasadne.

  Ponadto należy mieć na uwadze, że ustawa zmieniająca powinna wejść w życie przed przewidzianą w dotychczas obowiązujących przepisach datą wejścia w życie wspomnianych zmian. W przeciwnym razie projektowane przepisy staną się bezprzedmiotowe i będą powodować istotną niespójność w systemie prawa. Przeciwdziałanie takiemu stanowi rzeczy mieści się w kategorii ważnego interesu państwa.

 • 09.09.2020

  Pomysł warty poparcia , przesunięto termin dla wszystkich do 01.10.2020 . Niestety małe firmy mają problemy zarówno finansowe ( na szkolenia wdrażanie nowego systemu ) jak i kadrowe . Najlepiej wprowadzić JPK_VDEK etapowo . najpierw duże firmy potem reszta. Duże firmy przetestują system , małym firmą łatwiej będzie wdrożyć nowy JPK. Jednocześne przejście wszystkich firm w tym samym terminie na nowy system może być problemem nie tylko dla firm ale i systemów MF . Wprowadzenie etapowo jest najlepszym pomysłem na bezpieczne i stabilne przejście w nowy system raportowania .

 • 10.05.2020

  W dobie pandemii mikro i małe firmy mają wiele problemów jest to dla nich być albo zniknąć z rynku często już na zawsze. Nowy JPK_VDEK to dodatkowe koszty wdrożenia oprogramowania szkolenia ,wiele dodatkowych danych do raportowania . Nie należy dokładać obowiązków biurokratycznych tylko upraszczać raportowanie. Firmy muszą zacząć na powrót zarabiać aby płacić podatki . Przesunięcie terminu na 2021 wdrożenia JPK_VDEK szczególnie dla mikro i małych jest niezbędne .

>
1 - 3 z 3
>