Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
822

821

1

Koronawirus i terminarz obowiązków min. sprawozdawczych

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114029
Data zgłoszenia: 11.03.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
1. Sporządzenia i złożenia podpisów dla sprawozdań finansowych za rok 2019 do dnia 30.04.2020.

2. Złożenia deklaracji CIT-8 za rok 2019 do 30.04.2020.

3. Złożenia deklaracji MDR w zakresie schematów podatkowych do 30.04.2020.

4. Złożenia deklaracji IFT-2R do 30.04.2019.

5. Złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 i JPK do 30.04.2020.

6.Rozliczenie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2019 r. do 30.04.2020

7.Rozliczenie z tytułu opłaty produktowej za produkty za 2019 r. do 30.04.2020
Odpowiedź MF: Tarcza Antykryzysowa wraz z rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie umożliwiła wydłużenie wielu terminów, między innymi:
1. Przedłużono do 31 lipca 2020 r. termin dotyczący przekazania sprawozdania finansowego osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do Szefa KAS.
2. Wydłużono termin na złożenie deklaracji CIT- 8 do 31 lipca 2020 r.
3. Wydłużono termin na złożenie informacji MDR do 30 czerwca 2020 r.
4. Wydłużono termin przesyłania przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r, informacji IFT-2R, do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
5. W przypadku deklaracji VAT, terminy nie zostały przesunięte. Jednocześnie należy wspomnieć, że istnieje możliwość wystąpienia do właściwego organu w przypadku nieterminowego złożenia deklaracji o niewymierzanie z tego tytułu sankcji.

W przypadku opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej nie znajdują się one we właściwości Ministerstwa Finansów
Komentarze:
  • 23.03.2020

    Podpisuję sie pod tą prośbą. dział księgowy to Panie, które zostały z dziećmi w domu, z osobami starszymi i same często są słabej odporności. Brak zespołu do pracy.

  • 19.03.2020

    Bardzo popieram i liczę na przesunięcie terminów złożenia CIT8, SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. W imieniu wszystkich księgowych bardzo proszę w tej nadzwyczajnie trudnej sytuacji.

  • 19.03.2020

    Propozycja symetryczna z propozycją MF w zakresie wydłużenia terminu złożenia zeznań PIT (do końca maja 2020).

>
1 - 3 z 3
>