Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

2

0

Obniżyć znacząco opłatę paliwową

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_114021
Data zgłoszenia: 11.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Obniżyć opłatę za paliwo, gdyż gdyby nie to mielibyśmy paliwo nawet taniej niż 3 zł, więc i nasza gospodarka byłaby bardziej konkurencyjna. Ceny wszystkich produktów znacząco by spadły.
Odpowiedź MF:
Kwestie dotyczące opłaty paliwowej reguluje ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 72, 728), dla której właściwe jest Ministerstwo Infrastruktury. Niemniej jednak należy zauważyć, że przepisy unijne, do stosowania których Polska jest zobowiązana, przewidują minimalną stawkę podatku akcyzowego należnego od paliw silnikowych, a opłata paliwowa ma wpływ na osiągnięcie minimum unijnego w zakresie tych paliw.

Warto również podkreślić, iż na wysokość cen paliw silnikowych mają wpływ przede wszystkim czynniki zewnętrzne, czyli poziom cen podstawowego surowca – ropy naftowej na rynku światowym oraz kurs złotówki do kursu dolara amerykańskiego. Stawka akcyzy od paliw jest stawką kwotową, a nie procentową, nie zależy więc od ceny sprzedaży tych paliw.