Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
877

874

3

Obowiązki sprawozdawcze podmiotów

Kategoria: Koronawirus
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Koronawirus_113995
Data zgłoszenia: 11.03.2020
Obowiązki sprawozdawcze części podmiotów do końca marca: sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego, deklaracji CIT-8
co miesięczny obowiązek sporządzenia i wysyłania plików JPK_VAT, deklaracji VAT, deklaracji ZUS, dodatkowo sprawozdania roczne GUS, np. SP
w przypadku zachorowania, obowiązkowej kwarantanny (być może całego zakładu pracy) nie będzie możliwe wywiązanie się z powyższych obowiązków
pomysł: specustawa w zakresie przesunięcia obowiązkowych terminów, podobnie jak specustawa przygotowywana przez Min. Rozwoju (przesunięcie terminów nowych JPK/ wpisu do CRBR).
Odpowiedz MF: W ramach „Tarczy Antykryzysowej” zostały przewidziane rozwiązania, które mają na celu odciążyć podatników w obecnej sytuacji. Projekt ustawy wpłynął do Sejmu już 26 marca 2020 r., aby możliwie jak najszybciej między innymi móc odroczyć obowiązki podatkowe, których termin realizacji wypadał na koniec marca 2020 r.

Na mocy uchwalonej ustawy i rozporządzeń wykonawczych termin na złożenie sprawozdania finansowego został odroczony, tak samo jak termin na złożenie deklaracji CIT-8.

W przypadku ZUS zostały wprowadzone nowe rozwiązania dotyczące mikroprzedsiębiorców. W przypadku JPK-VAT wprowadzone zostały ułatwienia, które polegają na fakultatywności sankcji w przypadku wystąpienia błędów w przesłanym pliku.

W przypadku wystąpienia przekroczeń terminów na złożenie określonych dokumentów lub nieterminowych płatności wprowadzone zostały instrumenty, które pozwalają eliminować odpowiedzialność wynikającą z dotychczasowego brzmienia przepisów.

Przy odroczeniu terminów płatności podatku lub rozłożeniu go na raty nie pobiera się już opłaty prolongacyjnej. Ponadto Minister Finansów będzie mógł wydać rozporządzenie w przedmiocie zaniechania poboru karnych odsetek, a także Rada Ministrów będzie mogła rozporządzeniem wstrzymać postępowania egzekucyjne.
Termin wejścia w życie nowego pliku JPK-VAT został przesunięty, na lipiec 2020 r. W przypadku wpisu do CBRD termin również został przedłużony do lipca 2020 r.
Pakiet rozwiązań w ramach „Tarczy Antykryzysowej” opracowany został przez Ministerstwo Rozwoju, jednak rozwiązania podatkowe w swojej istocie zostały opracowane przez Ministerstwo Finansów. Ze względu na konieczność tworzenia kompleksowych rozwiązań, nie ma potrzeby tworzenia i uchwalania ustaw obejmujących wyłącznie zagadnienia związane z prawem podatkowym.

Ministerstwo Finansów stale monitoruje sytuację i analizuje przesyłane postulaty. Prowadzone są ciągłe prace legislacyjne, aby zapewnić możliwie największe wsparcie naszym klientom, przy jednoczesnym zachowaniu wpływów budżetowych niezbędnych dla funkcjonowania Państwa i tworzenia szczegółowych programów pomocowych.