Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
891

887

4

Obowiązki sprawozdawcze podmiotów

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_113995
Data zgłoszenia: 11.03.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
Obowiązki sprawozdawcze części podmiotów do końca marca: sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego, deklaracji CIT-8
co miesięczny obowiązek sporządzenia i wysyłania plików JPK_VAT, deklaracji VAT, deklaracji ZUS, dodatkowo sprawozdania roczne GUS, np. SP
w przypadku zachorowania, obowiązkowej kwarantanny (być może całego zakładu pracy) nie będzie możliwe wywiązanie się z powyższych obowiązków
pomysł: specustawa w zakresie przesunięcia obowiązkowych terminów, podobnie jak specustawa przygotowywana przez Min. Rozwoju (przesunięcie terminów nowych JPK/ wpisu do CRBR).
Odpowiedz MF: W ramach „Tarczy Antykryzysowej” zostały przewidziane rozwiązania, które mają na celu odciążyć podatników w obecnej sytuacji. Projekt ustawy wpłynął do Sejmu już 26 marca 2020 r., aby możliwie jak najszybciej między innymi móc odroczyć obowiązki podatkowe, których termin realizacji wypadał na koniec marca 2020 r.

Na mocy uchwalonej ustawy i rozporządzeń wykonawczych termin na złożenie sprawozdania finansowego został odroczony, tak samo jak termin na złożenie deklaracji CIT-8.

W przypadku ZUS zostały wprowadzone nowe rozwiązania dotyczące mikroprzedsiębiorców. W przypadku JPK-VAT wprowadzone zostały ułatwienia, które polegają na fakultatywności sankcji w przypadku wystąpienia błędów w przesłanym pliku.

W przypadku wystąpienia przekroczeń terminów na złożenie określonych dokumentów lub nieterminowych płatności wprowadzone zostały instrumenty, które pozwalają eliminować odpowiedzialność wynikającą z dotychczasowego brzmienia przepisów.

Przy odroczeniu terminów płatności podatku lub rozłożeniu go na raty nie pobiera się już opłaty prolongacyjnej. Ponadto Minister Finansów będzie mógł wydać rozporządzenie w przedmiocie zaniechania poboru karnych odsetek, a także Rada Ministrów będzie mogła rozporządzeniem wstrzymać postępowania egzekucyjne.
Termin wejścia w życie nowego pliku JPK-VAT został przesunięty, na lipiec 2020 r. W przypadku wpisu do CBRD termin również został przedłużony do lipca 2020 r.
Pakiet rozwiązań w ramach „Tarczy Antykryzysowej” opracowany został przez Ministerstwo Rozwoju, jednak rozwiązania podatkowe w swojej istocie zostały opracowane przez Ministerstwo Finansów. Ze względu na konieczność tworzenia kompleksowych rozwiązań, nie ma potrzeby tworzenia i uchwalania ustaw obejmujących wyłącznie zagadnienia związane z prawem podatkowym.

Ministerstwo Finansów stale monitoruje sytuację i analizuje przesyłane postulaty. Prowadzone są ciągłe prace legislacyjne, aby zapewnić możliwie największe wsparcie naszym klientom, przy jednoczesnym zachowaniu wpływów budżetowych niezbędnych dla funkcjonowania Państwa i tworzenia szczegółowych programów pomocowych.
Komentarze:
 • 22.03.2020

  Prowadzę Biuro Rachunkowe rozliczam ok. 120 firm w tym dział. jednoosobowe, przedsi. zatrudniających pracowników oraz małe spółki z o.o. Od ponad tygodnia mam połowę załogi, więc bieżąca działalność jest na pograniczu ryzyka nie terminowego przekazania dekl. VAT , JPK i innych wymaganych prawem deklaracji. Dodatkowo obsługujemy zwiększoną ilość L4 oraz zasiłków opiekuńczych które należy w imieniu pracodawców przesłać do ZUS. Z naszej strony to naprawdę heroiczna praca bo zdajemy sobie sprawę z tego iż pracownicy mogą pozostać bez środków do życia i niekoniecznie z winy pracodawcy. Każde przesunięcie terminu jest dla nas jest możliwością uzyskania chociaż minimalnego czasu na pomoc małym przedsiębiorcom – przecież oni sami nie wypełnią wniosków nie wyślą je drogą elektroniczną do Urzędów. Przesuńcie terminy składania rocznych zeznań CIT, PIT oraz sporządzenia sprawozdań finansowych. To nie pomysł ale prośba o czas na pomoc pozbierania się tu i teraz na pomoc tym którzy jej potrzebują.

 • 20.03.2020

  W przypadku CIT-8 i sprawozdań finansowych, przesunięcie terminu złożenia jest zabiegiem, w praktyce, bezkosztowym dla budżetu. Zaliczki wszak są wpłacone, różnice remanentowe działać będą w obie strony. Skoro jest propozycja prolongowania terminu rozliczeń PIT, uczciwym było by również pochylić się nad CIT. Z punktu widzenia doradcy podatkowego, wobec absencji załogi spowodowanej głównie scedowanymi na nich obowiązkami zapewnienia opieki w czasie zamknięcia szkół, przy jednoczesnym ograniczeniu lub też uniemożliwieniu wglądu w dokumenty papierowe spółek, zamknięte księgi w dacie 31 marca może nie odzwierciedlać stanu faktycznego, a sporządzone na jego podstawie sprawozdanie finansowe obciążone może być błędem. Jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego od 22 lat, maqjąca myślę spore doświadczenie w tej materii, wnioskuję o przesunięcie terminów o 14 dni od momentu zniesienia ograniczeń dla działalności firm.

 • 20.03.2020

  popieram i mam nadzieję,że ten apel zostanie zauważony i uwzględniony byle nie dopiero 31 marca

 • 18.03.2020

  zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego oraz pozostałych obowiązków wobec urzędu skarbowego, GUS. Sprawa bardzo pilna!!!

>
1 - 4 z 4
>