Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
11

10

1

Uproszczenie numerów faktur z uwagi na JPK i ujednolicenie danych

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113994
Data zgłoszenia: 11.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w systemach księgowych ( w SAP 16 znaków ) w polu numer referencji / numer faktury, powinno się uprość numerację do samych cyfr, z wykluczeniem znaków specjalnych, liter oraz roku. Data dokumentu dodatkowo weryfikuje unikalność wystawionego dokumentu w danym okresie. Np numer FV/0225/02/2020 - ( 15 znaków ) mógł by być skrócony do 3 znaków (225), gdyż data dokumentu mówi nam o tym, że faktura została wystawiona w lutym 2020 roku. Ułatwi to weryfikację poprawności danych, minimalizuje ryzyko popełnienia błędu weryfikacji długich, zawiłych numerów.
Zgodnie z art. 106 e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) faktura powinna zawierać kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę.

Zaproponowana forma jest zbyt daleko idącym uproszczeniem, które może powodować niejednoznaczność w prowadzonej ewidencji, gdzie ta sama faktura jest księgowana zarówno po stronie sprzedawcy jak i kupującego.

Natomiast jako Ministerstwo Finansów przedstawimy wzorcowe rozwiązanie i będziemy zachęcali rynek do jego wdrożenia. Obecnie nie możemy narzucić określonego sposobu numerowania.
Komentarze:
  • 16.10.2020

    Problem nie polega na tym, że przedsiębiorca nie chce wypełnić długiego znaku. Problem leży po stronie dostawcy oprogramowania. SAP nie pozwala na rozszerzenie pola referencja pow. 16 znaków. Wiele spółek wystawia faktury z nazwami przekraczającymi 16znaków, np. firmy energetyczne, kurierskie etc. Podatnik nie ma możliwości wpisania więcej niż 16 znaków w systemie SAP. Ten system jest w wielu przedsiębiorstwach z udziałem Skarbu Państwa. Pojedyńcza firma nie jest w stanie wymusić na SAP rozszerzenie tego pola, tylko Ustawowo powinno być określone. Taka sama sytuacja jest w przelewach w Metodzie Podzielonej Płatności (pole referencja we wszystkich bankach ma ograniczoną liczbę znaków do 35). W Ustawie lub rozporządzeniu powinna być określona maksymalna liczba znaków w nazwie faktury i narzucone tak aby dostawcy oprogramowania zmienili swoje monopolistyczne praktyki.

>
1 - 1 z 1
>