Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
727

721

6

Specustawa

Kategoria: Koronawirus
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Koronawirus_113985
Data zgłoszenia: 11.03.2020
Szanowni Panstwo! Czy w związku z koronawirusem przesunięte będą roczne rozliczenia CIT, składanie sprawozdań, itp. dla spółek z rokiem obrotowym do 31.12.2019? Mamy ogromne braki kadrowe spowodowane zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół. Firmy są w dużej mierze z kapitałem zagranicznym, a tam też ostatnia rzeczą o której myślą to podpisywanie polskich sprawozdań. Prosimy o pomoc w tej kwestii!
Odpowiedź MF: Zostały podjęte działania, które mają na celu ograniczenie wykonywania obowiązków związanych z rozliczaniem danin publicznych przez przedsiębiorców na czas walki z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-cov-2.
Terminy złożenia zeznania CIT -8 zostały przesunięte, tak samo jak konieczność sporządzenia i złożenia Szefowi KAS sprawozdania finansowego.
W przypadku deklaracji CIT -8 aktualnie określony termin to 31 lipca 2020 r.
W przypadku sprawozdań finansowych składanych na podstawie art. 45 ust 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych termin na ich sporządzenie i złożenie został przedłużony do 31 lipca 2020 r.