Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
11

6

5

Ulga na leczenie

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113984
Data zgłoszenia: 11.03.2020
Wprowadzić możliwość odliczania w PIT wydatków na leczenie, dużo osób korzysta z prywatnych gabinetów i chętnie odliczy w zeznaniu poniesione koszty leczenia zyska budżet pacjenta i budżet państwa.
Akceptacja powyższej propozycji wiązałaby się z ujemnymi skutkami budżetowymi, powodując ubytek zarówno w dochodach budżetu państwa jak i w dochodach budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto, w związku z nadal panującą sytuacją kryzysową związaną z COVID-19, dodatkowo obciążałoby finanse publiczne.

Każda ulga podatkowa stanowi odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania i wymaga specjalnego uzasadnienia (m.in. względami społecznymi czy socjalnymi). Poza tym nie wszystkie osoby fizyczne są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (np. rolnicy) albo będąc podatnikami tego podatku nie uzyskują przychodów/dochodów podlegających opodatkowaniu a wyłącznie przychody/dochody wolne od podatku jak ma to miejsce np. w przypadku osób młodych do 26 roku życia.

Należy przypomnieć, że w przepisach podatkowych funkcjonowała już tego rodzaju ulga. Była uregulowana w art. 27a ustawy PIT i polegała na odliczeniu od podatku wydatków na odpłatne świadczenia zdrowotne, udzielane przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, a także przez lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzących praktykę indywidualną - na rzecz podatnika, a także na rzecz jego małżonka oraz dzieci własnych i przysposobionych. Odliczenie to zostało uchylone nowelizacją ustawy PIT z listopada 2000 r.