Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
25

19

6

Ulga na leczenie

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113984
Data zgłoszenia: 11.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Wprowadzić możliwość odliczania w PIT wydatków na leczenie, dużo osób korzysta z prywatnych gabinetów i chętnie odliczy w zeznaniu poniesione koszty leczenia zyska budżet pacjenta i budżet państwa.
Akceptacja powyższej propozycji wiązałaby się z ujemnymi skutkami budżetowymi, powodując ubytek zarówno w dochodach budżetu państwa jak i w dochodach budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto, w związku z nadal panującą sytuacją kryzysową związaną z COVID-19, dodatkowo obciążałoby finanse publiczne.

Każda ulga podatkowa stanowi odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania i wymaga specjalnego uzasadnienia (m.in. względami społecznymi czy socjalnymi). Poza tym nie wszystkie osoby fizyczne są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (np. rolnicy) albo będąc podatnikami tego podatku nie uzyskują przychodów/dochodów podlegających opodatkowaniu a wyłącznie przychody/dochody wolne od podatku jak ma to miejsce np. w przypadku osób młodych do 26 roku życia.

Należy przypomnieć, że w przepisach podatkowych funkcjonowała już tego rodzaju ulga. Była uregulowana w art. 27a ustawy PIT i polegała na odliczeniu od podatku wydatków na odpłatne świadczenia zdrowotne, udzielane przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, a także przez lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzących praktykę indywidualną - na rzecz podatnika, a także na rzecz jego małżonka oraz dzieci własnych i przysposobionych. Odliczenie to zostało uchylone nowelizacją ustawy PIT z listopada 2000 r.
Komentarze:
 • 21.06.2022

  Leczenia stomatologiczne, które z niewiadomych przyczyn nie jest finansowane przez NFZ, powinno PRZYNAJMNIEJ mieć możliwość umniejszenia dochodu obywatela który jest zmuszony te koszty ponieść. Dodatkowo wszelkie usługi medyczne których państwowa służba zdrowia nie jest w stanie wykonać , ze względu na niewydolność systemu rozliczeń i błędne zrządzanie również powinny być odliczane od dochodu obywatela. Takie koszty leczenia które jest niezbędne do utrzymania zdrowia i zycia obywatela powinny być wręcz zwracane na zasadzie przedstawionych rachunków. Obywatel nie powinien opłacać swoim zdrowiem błędnego zarządzania finansami służby zdrowia do korzystania z której jest zmuszany przez obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Państwo podpisuje jednostronnie wymuszoną umowę ubezpieczenia i odmawia wywiązania się z niej kiedy jest taka potrzeba. Brak rozliczenia leczenia od podatku/dochodu to kolejne nadużycie.

  Ministerstwo Finansów:
  Głównym celem podatków jest uzyskiwanie środków pieniężnych niezbędnych dla pokrycia potrzeb publicznych. Ulgi w podatkach dochodowych nie rozwiążą problemów publicznej służby zdrowia, chociażby ze względów wskazanych we wcześniejszej odpowiedzi.

  W podatku PIT nie planuje się obecnie wprowadzenia ulgi z tytułu wydatków poniesionych na leczenie w niepublicznej służbie zdrowia.

 • 30.05.2022

  Uważam że to bardzo dobry pomysł. Mamy tylu lekarzy nieudaczników którzy lecza ludzi nieudolnie. A taka możliwość odliczenia od podatku byla by idealna. Możliwe że lekarze zaczną przykładać się do leczenia.

 • 07.04.2022

  Pomysł jest jak najbardziej słuszny, choć wciąż krzywdzący obywateli. Państwo powinno tak naprawdę zwrócić koszt leczenia wg wyceny NFZ. Bezpłatne leczenie gwarantuje przecież Konstytucja! A w praktyce wszyscy musimy ponosić dodatkowe koszty leczenia. Właśnie czekam na operację barku w prywatnej klinice, która ma być w połowie kwietnia, bo na fundusz pierwsza wizyta u ortopedy to min. 2,5 miesiąca oczekiwania, potem nie wiem ile trwałoby czekanie na badanie rezonansem magnetycznym i kwalifikacja na operację w szpitalu i oczekiwanie w kolejce na operację. Może po 6mies., jak nie dłużej, doczekałbym się operacji, a mam niesprawną rękę. Nie mogę pracować i ból powoli mnie wykańcza.

 • 04.03.2022

  Kolejny sposób żeby wydoić tych którzy boją się korzystać z NFZ. Po co odliczenie skoro i tak wiadomo że pójdą prywatnie bo publiczna słuzba jest jaka jest...

  Ministerstwo Finansów:
  Głównym celem podatków jest uzyskiwanie środków pieniężnych niezbędnych dla pokrycia potrzeb publicznych. Ulgi w podatkach dochodowych nie rozwiążą problemów publicznej służby zdrowia, chociażby ze względów wskazanych we wcześniejszej odpowiedzi.

  W podatku PIT nie planuje się obecnie wprowadzenia ulgi z tytułu wydatków poniesionych na leczenie w niepublicznej służbie zdrowia.

 • 09.12.2021

  Proszę o informację co przyświecało legislatorowi aby uchylić nowelizacją PIT z listopada 2000 ulgę, która funkcjonowała art. 27a ustawy PIT

  Ministerstwo Finansów:
  Przebieg procesu legislacyjnego w Sejmie nowelizacji ustawy PIT z 2000 r. jest dostępny pod linkiem:
  http://orka.sejm.gov.pl/proc3.nsf/opisy/1955.htm

  W uzasadnieniu możemy przeczytać, iż „przy wprowadzaniu tej ulgi zakładano, że będzie ona miała tymczasowy charakter, tj. że będzie obowiązywać do czasu wejścia w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.” Jej uchylenie uzasadniano tym, że ulga preferowała podatników korzystających ze świadczeń niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 • 25.10.2021

  Pomysł bardzo dobry i sensowny. Korzystając z prywatnych usług podatnik odciąża niewydolną publiczną opiekę zdrowotną. Odpowiedź jest nielogiczna. Argumentacja, że osoby niepłacące podatków nie mogą skorzystać z możliwości odpisania kosztów od podatków jest bardzo nieprofesjonalna.

  Ministerstwo Finansów:
  Aktualnie nie są przewidziane prace w kierunku wprowadzenia proponowanego odliczenia.

>
1 - 6 z 6
>