Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
19

13

6

Ulga na leczenie

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113984
Data zgłoszenia: 11.03.2020
Wprowadzić możliwość odliczania w PIT wydatków na leczenie, dużo osób korzysta z prywatnych gabinetów i chętnie odliczy w zeznaniu poniesione koszty leczenia zyska budżet pacjenta i budżet państwa.
Akceptacja powyższej propozycji wiązałaby się z ujemnymi skutkami budżetowymi, powodując ubytek zarówno w dochodach budżetu państwa jak i w dochodach budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto, w związku z nadal panującą sytuacją kryzysową związaną z COVID-19, dodatkowo obciążałoby finanse publiczne.

Każda ulga podatkowa stanowi odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania i wymaga specjalnego uzasadnienia (m.in. względami społecznymi czy socjalnymi). Poza tym nie wszystkie osoby fizyczne są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (np. rolnicy) albo będąc podatnikami tego podatku nie uzyskują przychodów/dochodów podlegających opodatkowaniu a wyłącznie przychody/dochody wolne od podatku jak ma to miejsce np. w przypadku osób młodych do 26 roku życia.

Należy przypomnieć, że w przepisach podatkowych funkcjonowała już tego rodzaju ulga. Była uregulowana w art. 27a ustawy PIT i polegała na odliczeniu od podatku wydatków na odpłatne świadczenia zdrowotne, udzielane przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, a także przez lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzących praktykę indywidualną - na rzecz podatnika, a także na rzecz jego małżonka oraz dzieci własnych i przysposobionych. Odliczenie to zostało uchylone nowelizacją ustawy PIT z listopada 2000 r.
Komentarze:
 • 09.12.2021

  Proszę o informację co przyświecało legislatorowi aby uchylić nowelizacją PIT z listopada 2000 ulgę, która funkcjonowała art. 27a ustawy PIT

  Ministerstwo Finansów:
  Przebieg procesu legislacyjnego w Sejmie nowelizacji ustawy PIT z 2000 r. jest dostępny pod linkiem:
  http://orka.sejm.gov.pl/proc3.nsf/opisy/1955.htm

  W uzasadnieniu możemy przeczytać, iż „przy wprowadzaniu tej ulgi zakładano, że będzie ona miała tymczasowy charakter, tj. że będzie obowiązywać do czasu wejścia w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.” Jej uchylenie uzasadniano tym, że ulga preferowała podatników korzystających ze świadczeń niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 • 25.10.2021

  Pomysł bardzo dobry i sensowny. Korzystając z prywatnych usług podatnik odciąża niewydolną publiczną opiekę zdrowotną. Odpowiedź jest nielogiczna. Argumentacja, że osoby niepłacące podatków nie mogą skorzystać z możliwości odpisania kosztów od podatków jest bardzo nieprofesjonalna.

  Ministerstwo Finansów:
  Aktualnie nie są przewidziane prace w kierunku wprowadzenia proponowanego odliczenia.

>
1 - 2 z 2
>