Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
77

77

0

Przesunięcie terminu wejścia w życie JPK_VAT, zniesienie sankcji

Kategoria: Koronawirus
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Koronawirus_113980
Data zgłoszenia: 10.03.2020
Postuluje się o przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów dot. nowego JPK_V7M (wcześniej JPK_VDEK) z 1 kwietnia na 1 lipca br. dla dużych przedsiębiorców. Również, zniesienie sankcji za nieterminowe opłacenie zobowiązań podatkowych z tytułu podatków dochodowych, czy podatku VAT, jak i możliwość regulowania ich bezodsetkowo w ratach. Dla zabezpieczenia płynności finansowej, czasowe uwolnienie środków zgromadzonych na rachunkach VAT. Skuteczne złożenie deklaracji podatkowej podatkowej z krótkim opóźnieniem, jak comiesięczny VAT-7, rozpoznać jako działanie niesankcjonowane, spowodowane brakami kadrowymi.