Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
8

6

2

Ochrona branży imprez masowych przed klęską i zwolnieniami

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_113960
Data zgłoszenia: 10.03.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
Odwołanie wszystkich imprez masowych bardzo negatywnie wpłynie na polską gospodarkę. Szczególnym niebezpieczeństwem obarczone są imprezy rokroczne, np. festiwal fantastyki Pyrkon, których cały roczny budżet opiera się na jednej dacie w ciągu roku.

Przede wszystkim potrzeba oficjalnej informacji kiedy zakaz imprez masowych się skończy, aby można było bezpiecznie przenieść daty imprez (choćby i potem miało mieć miejsce jego przedłużenie).

Poza tym pomocne dla NGO i MŚP odwołanych imprez byłoby zwolnienie pracowników etatowych z ZUSu/PITu, trochę by to obniżyło straty.

Jeżeli zakaz się przedłuży, mówimy o klęsce nie innej niż dla rolników susza. Wskazywałoby to na konieczność wsparcia od rządu, szczególnie w przypadku NGO. Straty ekonomiczne i kulturalne byłyby niepowetowane.
Odpowiedź MF:
Wraz z pojawieniem się wirusa SARS-cov-2, rozpoczęliśmy pracę nad rozwiązaniami, które pomogą polskim przedsiębiorcom przetrwać ten trudny czas.

Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zwaną powszechnie „Tarczą Antykryzysową” wdrożyliśmy szereg ułatwień w wypełnianiu obowiązków podatkowych lub też zaproponowaliśmy ich ograniczenie.

Szczegóły programów pomocowych znajdują się na stronach internetowych: https://www.gov.pl/web/finanse/tarcza-antykryzysowa i https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa .