Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

1

1

PIT5-L - ulga termomodernizacyjna - brak możliwości rozliczenia

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113922
Data zgłoszenia: 10.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Brakuje załącznika PIT/O do PIT5-L, aby rozliczyć ulgę termomodernizacyjną.
Odliczenia wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dokonuje się w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono te wydatki, nie zaś w trakcie roku podatkowego. Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowych, czyli PIT/O, w której wykazuje się kwotę tych wydatków, stanowi załącznik do zeznań: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37.

Więcej informacji znajduje się w Objaśnieniach podatkowych z 16 września 2019 r. dot. nowych preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych wspierających przedsięwzięcia termomodernizacyjne, zamieszczonych na stronie internetowej MF: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-dot-nowych-preferencji-w-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-wspierajacych-przedsiewziecia-termomodernizacyjne

Formularz PIT-5L, czyli deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy wg stawki 19%, nie obowiązuje od 2007 r. Obowiązek jej składania zniesiono ustawą z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. poz. 1588).