Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

2

0

Wyrównanie stawki VAT na większość produktów do 20%

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113921
Data zgłoszenia: 10.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Obniżenie VAT pobudzi gospodarkę, gdyż więcej osób będzie dysponowało większa kwota na zakupy. Jednoczenie powinno się zwolnic z VAT produkty pierwszej potrzeby oraz nieprzetworzone warzywa i owoce.
System VAT w obrębie Unii Europejskiej jest zharmonizowany, co uniemożliwia państwom członkowskim UE dowolne kształtowanie wysokości stawek podatkowych i zwolnień od podatku VAT. W Polsce stawka podstawowa wynosi 23%, a stawki obniżone wynoszą 5% i 8% i są nimi objęte m.in. tzw. produkty pierwszej potrzeby (grupy towarów i usług zaspokajających podstawowe potrzeby człowieka, a więc przede wszystkim podstawowe produkty spożywcze).

Propozycja objęcia produktów pierwszej potrzeby, w tym nieprzetworzonych warzyw i owoców zwolnieniem z VAT wykracza poza zakres dopuszczony dyrektywą VAT, nie może zatem być rozważana.

Odnosząc się do propozycji obniżenia stawki podstawowej VAT z 23% do 20% należy mieć na uwadze, że podatki są źródłem finansowania sfery publicznej, w tym wielu obszarów, które również ucierpiały w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19. Decyzje dotyczące rezygnacji z części wpływów podatkowych (w szczególności w zakresie podatku VAT, który jest podstawowym źródłem wpływów budżetu państwa), powinny być zatem podejmowane z ostrożnością i przy właściwym rozpoznaniu możliwości i potrzeb tak, by nie ograniczały możliwości dotarcia finansowania tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

Aktualnie nie jest przewidywane generalne obniżanie obecnego poziomu stawek podatku VAT. Należy zauważyć, że obecnie wysokość stawek VAT uzależniona jest od obiektywnych wskaźników (art. 146aa ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jak również skorelowana jest z kondycją gospodarki, a więc i stanem finansów państwa.

Wybuch epidemii COVID-19 i jej szybkie rozprzestrzenianie się na całym świecie, postawił nowe wyzwania przed polityką fiskalną. Muszą zostać zapewnione środki na walkę z pandemią i wspieranie ożywienia gospodarczego przy równoczesnym zachowaniu stabilności fiskalnej.