Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
11

8

3

Usunięcie obowiązku posiadania kasy fiskalnej dla karty podatkowej

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113919
Data zgłoszenia: 10.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Osoby, które rozliczają się kartą podatkową tak czy siak płacą zawsze tyle samo podatku. Jaki jest sens posiadania w takim wypadku kasy fiskalnej? Kosmetyczki przy rozliczeniu kartą podatkową potrzebują posiadać kasę fiskalną pomimo tego, że zawsze podatek jest identyczny. Muszą wydawać pieniądze na kasę fiskalną oraz jej utrzymanie + tracić czas na obsługę na samym starcie swojej działalności gospodarczej.
Regulacje dotyczące zwolnienia z obowiązku posiadania kas rejestrujących określają przepisy wykonawcze do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z generalną zasadą dla wszystkich podatników, którzy prowadzą sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych kasa rejestrująca jest obowiązkowa, jeżeli obroty na ich rzecz przekroczą 20 000 zł. W § 4 ust. 1 pkt 2 lit. j powyższego rozporządzenia określono obowiązek bezwzględnego ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych. Bezwzględne objęcie obowiązkiem ewidencjonowania oznacza, że podmioty świadczące tego rodzaju usługi nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego ze względu na osiągany limit obrotów – 20 tys. zł. Wprowadzenie tego obowiązku było odpowiedzią na sygnały o nadużyciach wśród podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie, a tym samym miało przyczynić się do uszczelnienia systemu podatkowego i zmniejszenia szarej strefy.
Komentarze:
 • 29.06.2021

  Skoro podatek jest taki sam be względu na przychod (karta podatkowa) to gdzie mają miejsce nadużycia ?

  Ministerstwo Finansów:
  Zawężanie zakresu zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z koncepcji systematycznego i stopniowego ograniczania odstępstw od docelowego rozwiązania przyjętego w ustawie o VAT, jakim jest powszechny charakter prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

 • 15.05.2021

  Kasy w zakładzie fryzjerskim jednoosobowym totalna głupota naciąganie ludzi na koszty

  Ministerstwo Finansów:
  W kwestii obowiązku posiadania kasy rejestrującej w jednoosobowym zakładzie fryzjerskim rozliczającym się na zasadzie karty podatkowej, należy wskazać, że prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ma charakter obowiązkowy i powszechny. Obowiązek ten został ustanowiony w drodze ustawy. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT).
  Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Podkreślić trzeba, że obowiązek używania kas rejestrujących ma znaczenie z punktu widzenia ochrony interesów ekonomicznych konsumenta. Rejestracja transakcji, a w konsekwencji dokument otrzymany przez konsumenta (paragon fiskalny) zawiera dane dotyczące transakcji, które umożliwiają konsumentowi identyfikację kontrahenta, dochodzenie swoich uprawnień z tytułu reklamacji, ochronę jego interesów, i to niezależnie od tego, czy zarejestrowana sprzedaż wiąże się z realną zapłatą kwoty podatku. Tym samym stosowanie kas rejestrujących przez fryzjerów znajduje uzasadnienie z punktu widzenia ochrony interesów ekonomicznych konsumenta. Interes ten przejawia się w tym, że konsument otrzymuje dokument (paragon fiskalny) ułatwiający ewentualne dochodzenie roszczeń.

>
1 - 2 z 2
>