Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
986

979

7

Zniesienie sankcji na czas zagrożenia

Kategoria: Koronawirus
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Koronawirus_113917
Data zgłoszenia: 10.03.2020
Zniesienie sankcji za nieterminowe złożenie wszelkich obowiązków podatkowych lub przedłużenie ich terminów, ze względu na braki kadrowe spowodowane rozprzestrzenianiem sie koronawirusa.
Odpowiedź MF: W ramach Tarczy Antykryzysowej wprowadzone zostały rozwiązania dotyczące m.in.:
1. Wydłużenia terminów.
2. Ograniczenia sankcji za ich niedochowanie.
3. Odroczenia istotnych zmian w prawie.

Przedłużyliśmy terminy na złożenie zeznania CIT-8. Wprowadziliśmy także wydłużony termin na wpłatę zaliczek z tytułu PIT-4. Ponadto przedłużyliśmy terminy na złożenie: MDR, informacji ORD-U i ITF-2R, zawiadomienia ZAW-N, czy na sporządzenie i złożenie Szefowi KAS sprawozdania finansowego. Wydłużony został termin zapłaty minimalnego podatku w CIT i PIT.

Wprowadziliśmy elektroniczny czynny żal (można go złożyć w przypadku nieterminowego złożenia deklaracji oraz płatności podatku), zwolnienie od opłaty prolongacyjnej. Ministrowi Finansów umożliwiono wydanie rozporządzenia o zaniechaniu poboru karnych odsetek, a także wprowadzono fakultatywność karania za nieprawidłowości w pliku JPK_VAT. Upoważniono Radę Ministrów do wydania rozporządzenia wstrzymującego egzekucję administracyjną.

Przesunęliśmy w czasie wejście w życie zmian przepisów, które mogły spowodować zmianę niektórych procesów w przedsiębiorstwach. Dotyczy to m.in. nowej matrycy VAT czy nowego pliku kontrolnego JPK VAT . Odroczono również podatek od sprzedaży detalicznej.