Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
5217

5187

30

zniesienie sankcji za niewywiązanie się z terminów

Kategoria: Koronawirus
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Koronawirus_113916
Data zgłoszenia: 10.03.2020
Na przedsiębiorców nałożone jest na miesiąc marzec bardzo dużo obowiązków (sprawozdania finansowe, cit, sprawozdania gus itp). Braki kadrowe, kwarantanny, brak możliwości znalezienia opieki dla chorego dziecka powoduje luki kadrowe, których nie można w żaden sposób wypełnić. Wyjątkowa sytuacja z jaką przychodzi nam się teraz zmagać powinna wspomagać przedsiębiorców.
Odpowiedź MF: Staramy się nieustannie podejmować działania na rzecz realizacji interesu publicznego, przy jednoczesnym poszanowaniu interesów naszych klientów - podatników. W wypełnianiu misji Ministerstwa Finansów niezbędne jest zachowanie równowagi pomiędzy działaniami na rzecz naszych klientów, a ochroną interesu fiskalnego Skarbu Państwa.
Wraz z pojawieniem się wirusa SARS-cov-2, rozpoczęliśmy pracę nad rozwiązaniami, które pomogą naszym klientom przetrwać ten trudny czas.
Nasze działania można podzielić na kilka obszarów, z których bardzo istotnym jest dostosowanie prawa podatkowego do obecnej sytuacji.
Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zwaną powszechnie „Tarczą Antykryzysową” wdrożyliśmy szereg ułatwień w wypełnianiu obowiązków podatkowych lub też zaproponowaliśmy ich ograniczenie.
W ramach „Tarczy Antykryzysowej” znalazły się takie rozwiązania jak:
1. Odroczenie terminu na składanie deklaracji CIT-8.
2. Odroczenie płatności minimalnego CIT i PIT od nieruchomości komercyjnych.
3. Odroczenie zaliczek z tytułu PIT-4.
4. Wprowadzenie elektroniczny czynny żal.
5. Odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej.
6. Umożliwienie gminom podjęcie decyzji o zawieszeniu lub rozłożeniu na raty podatku od nieruchomości.
7. Przesunięcie wejścia w życie przepisów wprowadzających nową matrycę stawek VAT.
8. Przesunięcie wejścia w życie nowego pliku JPK wraz z likwidacją deklaracji VAT.
9. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o płatności na rachunek znajdujący się poza tzw. Białą listą.
10. Przesunięcie obowiązki związane z dokumentacją cen transferowych.
11. Wydłużenie terminu realizacji obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych.
12. Wydłużenie terminów związanych z procedurą AML i zgłoszeniami do CRBR.
13. Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej.
14. Wprowadzenie fakultatywności sankcji w JPK_VAT.
15. Umożliwienie wstrzymania postępowań egzekucyjnych rozporządzeniem Rady Ministrów.
16. Umożliwienie Ministrowi Finansów wydania rozporządzenia dotyczącego zaniechania poboru odsetek za zwłokę.
17. Wprowadzenie zachęty w PIT i CIT do dokonywania darowizn na walkę z wirusem.
18. Wprowadzenie możliwości jednorazowej amortyzacji środków trwałych.
19. Wprowadzenie zmian ułatwiających korzystanie z ulg B+R i IP Box przy opracowywaniu rozwiązań technologicznych mogących pomóc w walce z wirusem SARS-cov-2.
20. Wprowadzenie e-paragonu.
21. Zmienienie tzw. ulgi na złe długi.
22. Dokonanie zmiany w zakresie zaliczek ryczałtowych.
23. Wprowadzenie możliwości wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT.

Nasza praca nie ogranicza się jedynie do tworzenia przepisów ustaw dot. tzw. Tarczy Antykryzysowej. Wydaliśmy także rozporządzenia, które poprzez wykorzystanie już wcześniej przyznanych Ministrowi Finansów uprawnień ułatwią funkcjonowanie naszym klientom. Można przykładowo wskazać Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, które ułatwia sporządzanie pliku JPK. Wprowadzona zmiana polega na czasowym wyłączeniu paragonów z NIP do 450 zł z obowiązku ujęcia w pliku JPK.

Podejmuje również inne działania, które są istotne w obecnej sytuacji. Należy tu wskazać wprowadzenie wymienionej wyżej ulgi na darowizny przekazywane do instytucji walczących z epidemią, wprowadzenie ułatwień w podatku akcyzowym umożliwiające szersze wykorzystanie alkoholu etylowego do produkcji środków biobójczych oraz obniżenie stawek podatku od towarów i usług na towary niezbędne w jednostkach walczących z epidemią i świadczących pomoc medyczną.
Na potrzeby szpitali i służb państwowych KAS przekazuje zatrzymany nielegalny alkohol, który może być wykorzystany w celach biobójczych.