Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
5240

5205

35

zniesienie sankcji za niewywiązanie się z terminów

Kategoria: Inne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Inne_113916
Data zgłoszenia: 10.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Na przedsiębiorców nałożone jest na miesiąc marzec bardzo dużo obowiązków (sprawozdania finansowe, cit, sprawozdania gus itp). Braki kadrowe, kwarantanny, brak możliwości znalezienia opieki dla chorego dziecka powoduje luki kadrowe, których nie można w żaden sposób wypełnić. Wyjątkowa sytuacja z jaką przychodzi nam się teraz zmagać powinna wspomagać przedsiębiorców.
Odpowiedź MF: Staramy się nieustannie podejmować działania na rzecz realizacji interesu publicznego, przy jednoczesnym poszanowaniu interesów naszych klientów - podatników. W wypełnianiu misji Ministerstwa Finansów niezbędne jest zachowanie równowagi pomiędzy działaniami na rzecz naszych klientów, a ochroną interesu fiskalnego Skarbu Państwa.
Wraz z pojawieniem się wirusa SARS-cov-2, rozpoczęliśmy pracę nad rozwiązaniami, które pomogą naszym klientom przetrwać ten trudny czas.
Nasze działania można podzielić na kilka obszarów, z których bardzo istotnym jest dostosowanie prawa podatkowego do obecnej sytuacji.
Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zwaną powszechnie „Tarczą Antykryzysową” wdrożyliśmy szereg ułatwień w wypełnianiu obowiązków podatkowych lub też zaproponowaliśmy ich ograniczenie.
W ramach „Tarczy Antykryzysowej” znalazły się takie rozwiązania jak:
1. Odroczenie terminu na składanie deklaracji CIT-8.
2. Odroczenie płatności minimalnego CIT i PIT od nieruchomości komercyjnych.
3. Odroczenie zaliczek z tytułu PIT-4.
4. Wprowadzenie elektroniczny czynny żal.
5. Odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej.
6. Umożliwienie gminom podjęcie decyzji o zawieszeniu lub rozłożeniu na raty podatku od nieruchomości.
7. Przesunięcie wejścia w życie przepisów wprowadzających nową matrycę stawek VAT.
8. Przesunięcie wejścia w życie nowego pliku JPK wraz z likwidacją deklaracji VAT.
9. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o płatności na rachunek znajdujący się poza tzw. Białą listą.
10. Przesunięcie obowiązki związane z dokumentacją cen transferowych.
11. Wydłużenie terminu realizacji obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych.
12. Wydłużenie terminów związanych z procedurą AML i zgłoszeniami do CRBR.
13. Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej.
14. Wprowadzenie fakultatywności sankcji w JPK_VAT.
15. Umożliwienie wstrzymania postępowań egzekucyjnych rozporządzeniem Rady Ministrów.
16. Umożliwienie Ministrowi Finansów wydania rozporządzenia dotyczącego zaniechania poboru odsetek za zwłokę.
17. Wprowadzenie zachęty w PIT i CIT do dokonywania darowizn na walkę z wirusem.
18. Wprowadzenie możliwości jednorazowej amortyzacji środków trwałych.
19. Wprowadzenie zmian ułatwiających korzystanie z ulg B+R i IP Box przy opracowywaniu rozwiązań technologicznych mogących pomóc w walce z wirusem SARS-cov-2.
20. Wprowadzenie e-paragonu.
21. Zmienienie tzw. ulgi na złe długi.
22. Dokonanie zmiany w zakresie zaliczek ryczałtowych.
23. Wprowadzenie możliwości wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT.

Nasza praca nie ogranicza się jedynie do tworzenia przepisów ustaw dot. tzw. Tarczy Antykryzysowej. Wydaliśmy także rozporządzenia, które poprzez wykorzystanie już wcześniej przyznanych Ministrowi Finansów uprawnień ułatwią funkcjonowanie naszym klientom. Można przykładowo wskazać Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, które ułatwia sporządzanie pliku JPK. Wprowadzona zmiana polega na czasowym wyłączeniu paragonów z NIP do 450 zł z obowiązku ujęcia w pliku JPK.

Podejmuje również inne działania, które są istotne w obecnej sytuacji. Należy tu wskazać wprowadzenie wymienionej wyżej ulgi na darowizny przekazywane do instytucji walczących z epidemią, wprowadzenie ułatwień w podatku akcyzowym umożliwiające szersze wykorzystanie alkoholu etylowego do produkcji środków biobójczych oraz obniżenie stawek podatku od towarów i usług na towary niezbędne w jednostkach walczących z epidemią i świadczących pomoc medyczną.
Na potrzeby szpitali i służb państwowych KAS przekazuje zatrzymany nielegalny alkohol, który może być wykorzystany w celach biobójczych.

Komentarze:
 • 21.03.2020

  zalajkowałem, ale samo zniesienie sankcji nic tu nie da. Muszą byc konkretnie wskazane nowe terminy.

 • 18.03.2020

  Jako biuro rachunkowe prowadzę dużą ilość firm, a ze względu na obecną sytuację i braki kadrowe nie jest możliwe wypełnienie obowiązków ,tj. sprawozdania finansowe, CIT itp. Bardzo proszę o odroczenie terminów jakie nałożone sa na przedsiębiorców i tym samym na biura rachunkowe w w/w temacie.

 • 17.03.2020

  Proponowałabym przesunięcie terminów złożenia deklaracji CIT, sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego do 30.04.2020,

 • 17.03.2020

  Szanowni Państwo,
  wydłużenie terminów sprawozdawczości podatkowej jest konieczne i oczekiwane przez podatników (warto również rozważyć wydłużenie raportowania przewidzianego nowelizacją ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (nakładającej obowiązek przekazania raportów o rachunkach otwartych w okresie przejściowym (tj. w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.).

 • 17.03.2020

  Popieram wniosek o zniesienie sankcji za przekroczenie terminów w wypełnieniu obowiązków podatkowych spowodowanych siłą wyższą tj pandemią koronawirusa

 • 16.03.2020

  Wydłużenie okresu na sporządzenie sprawozdania 2019, wydłużenie terminu na złożenie zeznania podatkowego za 2019, przełożenie terminu wprowadzenia PPK dla MŚP na jesień, wydłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań GUS, i nie karanie firm za nieterminowe złożenie zeznań czy zapłatę podatków.

 • 16.03.2020

  W pełni popieram.

 • 16.03.2020

  W obecnej sytuacji powinny zostać wszystkie terminy przesunięte na koniec kwarantanny plus 14 dni. Jeśli dzieci nie mają biegać po podwórku z innymi dziećmi, a kalkulacje mają być zrobione prawidłowo i jeśli pracownicy mają faktycznie zostać w domu. Ja jadę po kolejną partię dokumentów, co oznacza, że ryzykuję, bo muszę przez wzgląd na brak odroczenia terminów.

 • 16.03.2020

  Proszę o ulgi dla podatników

 • 16.03.2020

  Bez tego nie damy rady przetrwać!

 • 16.03.2020

  proszę o przesuniecie terminow podatkowych

 • 16.03.2020

  Również wprowadzenie nowych przepisów od 1 kwietnia 2020 roku - nowa matryca stawek VAT powinna być przeniesiona w czasie.

 • 16.03.2020

  popieram zdecydowanie

 • 14.03.2020

  Oddaje głos

 • 14.03.2020

  Za przestoj w działalności gospodarczej, brak dochodu powinniśmy być zwolnieni z opłacaniu składek za miesiąc marzec.

 • 14.03.2020

  „Wnoszę o wydłużenie terminów do złożenia deklaracji podatkowych, sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdań GUS do momentu ustabilizowania obecnej sytuacji w naszym Państwie. Oczekujemy, że nasze prośby zostaną spełnione a ewentualne niewywiązanie się z terminów nie spowoduje nanoszenie kar na podatników.

 • 14.03.2020

  w moim biurze obsługującym prawie 100 podmiotów pracują młode kobiety
  wszystkie złożyły oświadczenia w związku z opieką nad dziećmi do 8 roku życia.jestem tylko ja i mąż.
  nie będziemy w stanie sprostać obowiązkom VAT .JPk PIT CIT sprawozdania finansowe i GUS.
  nie wiemy czy nie zostaniemy sami objęci kwarantanna. Co możemy zrobić aby uniknąć konsekwencji karno skarbowych?
  apelujemy o przedłużenie terminu do 30 kwietnia i terminu rozliczenia PIT za 2019 do 31 maja.

 • 14.03.2020

  Zgadzam się całkowicie jak dochować wszystkich terminów gdy w wyniku epidemii zmniejszył się personel o połowę i do tego samemu jest się chorym

 • 14.03.2020

  Przeniesienie terminu VAT i jpk dla biur rachunkowych również

 • 14.03.2020

  Przeniesienie terminu VAT i jpk

 • 14.03.2020

  Zgadzam się

 • 14.03.2020

  Prosimy o przesunięcie terminu rozliczeń do końca kwietnia 2020, bez stosowania sankcji

 • 14.03.2020

  Przesunięcie terminów wszystkich obowiązków podatkowych przynajmniej do końca kwietnia.

 • 14.03.2020

  Bez dostępu do dokumentów trudno jest wyliczyc podatki czy zrobić sprawozdanie finansowe

 • 14.03.2020

  Popieram wniosek

 • 14.03.2020

  Potwierdzam. To jest problem

 • 13.03.2020

  Podpisuję, ponieważ w firmie kazano nam pracować online, bez dostępu do dokumentów trudno jest zrobić sprawozdanie finansowe i wyliczyć podatki za miesiąc bieżący.

 • 13.03.2020

  przeniesienie terminu sprawozdań finansowych z 31 marca na 30 kwietnia

 • 13.03.2020

  nie ma wyjścia..część firm świeci pustkami, nie ma jak pozamykać ani sprawozdań ani dopiąć terminów..
  wyjątkowa sytuacja..

 • 13.03.2020

  Popieram wniosek

 • 13.03.2020

  Popieram wniosek

 • 13.03.2020

  Moj maz zamknal firme zeby pracowbicy mogli zostac w domu. Przez to ma gigantyczns straty. A trzeba jakos zyc i po pandemii ruszyx z miejsca. Wnosze o odroxzenie platnosci skladek ZUS jak i podatku

 • 13.03.2020

  Popieram wydłużenie terminów złożenia SPRAWOZDAŃ I DEKLARACJI ORAZ ZNIESIENIE SANKCJI

 • 13.03.2020

  Jak najbardziej popieram

 • 13.03.2020

  Jestem za odroczeniem

 • 13.03.2020

  potwierdzam i jestem za wydłużeniem terminów

 • 13.03.2020

  Jestem za przełożeniem terminu

 • 13.03.2020

  Co z funkcjonowaniem biur rachunkowych, którzy przez nieobecność pracowników w związku z opieką nad dziećmi lub podjęciem kwarantanny domowej zgodnie z zaleceniami rządu, by ograniczać kontakty nie są w stanie wywiązać się z terminów wobec US, ZUS, GUS itp. Dodam, że nie każde biuro jest przygotowane na zdalną obsługę swoich klientów.

 • 13.03.2020

  popieram ten pomysł

 • 13.03.2020

  PROSZĘ O ZNIESIENIE LUB PRZESUNIĘCIE TERMINÓW OBOWIĄZKOWYCH ROZLICZEŃ Z FISKUSEM ZA M-C LUTY 2020R.
  CO MAJĄ ZROBIĆ PRACODAWCY I BIURA ROZLICZAJĄCE FIRMY
  JUŻ DAWNO POWINNA BYĆ DECYZJA W TEJ SPRAWIE
  KTOŚ MUSI WYKONAĆ BIEŻĄCA PRACĘ

 • 13.03.2020

  tak zgadzam się o zniesienie sankcji za niewywiązanie się z terminów

 • 13.03.2020

  popieram

 • 13.03.2020

  Popieram tą inicjatywę. Jest w zupełności uzasadniona.

 • 13.03.2020

  To chyba jedyne wyjście z tej sytuacji. Nie wyobrażam sobie jak mamy to ogarnąć wszystko na czas...

 • 13.03.2020

  Popieram petycję w 100 % jako matka i księgowa

 • 13.03.2020

  Przesunięcie terminu przypadającego na 31/03/2020 byłoby bardzo dużym wsparciem dla przedsięborców w obecnej sytuacji.

 • 13.03.2020

  W obecnej sytuacji związanej z pandemią rzeczywiście instytucje publiczne mogłyby zaniechać sankcji związanych z niedotrzymaniem przez przedsiębiorców terminów.

 • 13.03.2020

  Zrozumienie ze strony Ministerstwa jest wskazane w przypadku tak wyjątkowej sytuacji.

 • 13.03.2020

  Dzień dobry,
  Luki kadrowe i ogólne rozbicie związane z sytuacją zagrażającą normalnemu funkcjonowaniu znacznie ograniczają możliwości sporządzenia dokumentacji finansowej na czas, zgodnie z terminem. Jak najbardziej jestem za przedłużeniem terminów sporządzenia dokumentacji na 31 marca na dłuższy okres i zniesieniem sankcji w razie niewywiązania się z terminów.

 • 13.03.2020

  Proszę o przedłużenie terminu na składanie sprawozdań i rozliczeń CIT (nasze księgowe to kobiety i nie będzie ich w pracy przez najbliższe 2 tygodnie) w związku z zamknieciem szkół

 • 13.03.2020

  Biura rachunkowe i księgowi to zawody bardzo sfeminizowane. W obliczu sytuacji troska o nasze zdrowie i konieczność opieki nad dziećmi jest ważniejsza niż termin złożenia dokumentów.

 • 13.03.2020

  Proszę o przesunięcie terminu składania i płatności sprawozdan

 • 13.03.2020

  W sytuacji ogólnospołecznych zakłóceń wywołanych stanem zagrożenia epidemiologicznego, czasowe rozluźnienie obowiązków sprawozdawczych - czy to poprzez zniesienie sankcji za niewywiązanie, czy też poprzez przesunięcie terminów na czas kiedy zagrożenie minie - zdaje się być prostym, logicznym i powodującym minimalne zakłócenia sposobem wspomożenia obywateli w obliczu sytuacji nadzwyczajnej.

 • 13.03.2020

  Popieramy odroczenie terminów.

 • 13.03.2020

  Księgowe też muszą mieć prawo do wyłączenia się z presji terminów, zadbania o zdrowie własne i najbliższych. Praca z domu nie zawsze jest możliwa. Większość czuje presję mimo, że zawodowym wyczuleniem jest odpowiedzialna i zachowuje należytą powagę do terminów. Jestem za zwolnieniem z konsekwencji niedochowania terminów - sytuacja jest wyjątkowa.

 • 13.03.2020

  Jestem za przedłużeniem terminow

 • 13.03.2020

  Popieram wydłużenie terminów z powodu braków kadrowych

 • 13.03.2020

  Popieram.

 • 13.03.2020

  Jestem za zniesieniem sankcji za niewywiązywanie się z terminów podatkowych

 • 13.03.2020

  Popieram prośbę!

 • 13.03.2020

  Tak jak zrobili w Chinach - każdy termin podatkowy - czy to sprawozdawczy czy płacenia podatków - przełożyli o 6 miesięcy.

 • 13.03.2020

  Jestem za!

 • 13.03.2020

  Tak, wnoszę o przesuniecie terminów sporządzenia i podpisania sprawozdań finansowych za 2019 rok oraz CIT za 2019 rok z 31.03.2020 na 30.04.2020

 • 13.03.2020

  Przesuniecie terminu na składanie sprawozdań i deklaracji wydaje się wręcz koniecznością wobec zaistniałej sytuacji.

 • 13.03.2020

  Zniesienie sankcji za nieterminowe złożenie wszelkich obowiązków podatkowych lub przedłużenie ich terminów, ze względu na braki kadrowe spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa

 • 13.03.2020

  Popieram petycję o przesunięcie terminów.

 • 13.03.2020

  Popieram 👍👍👍👍

 • 13.03.2020

  Popieram oczyeiscie

 • 13.03.2020

  Popieram 👍👍👍

 • 13.03.2020

  👍👍👍👍popieram

 • 13.03.2020

  👍Popieram

 • 13.03.2020

  Brak możliwości wyrobienia się w czasie z obowiązków podatkowych.

 • 13.03.2020

  Popieram zniesienie sankcji i przesunięcie terminów

 • 13.03.2020

  Jestem za.

 • 13.03.2020

  Zwracam się z prośbą zniesienie sankcji oraz przesunięcie terminu składania deklaracji. Pracujemy w okrojonych składach . Jesteśmy przemęczeni, a tym samym stajemy się łatwym celem dla wirusa.

 • 13.03.2020

  Uważam że skoro niektórzy pracują zdalnie, niektórzy są na opiekuńczym na dzieci, pracodawcy dostają pomoc, zasadne jest nie nakładanie kar na księgowych

 • 13.03.2020

  👍👍👍👍👍👍

 • 13.03.2020

  Popieram, nie tylko korona wirus spowodował opóźnienia ale też okres zwykłej grypy

 • 13.03.2020

  Bardzo dobry pomysł, popieram

 • 13.03.2020

  Wnoszę o wyjątkowe wydłużenie terminów do złożenia wszelkich deklaracji podatkowych oraz odstąpienie od karania za nieterminowość, a także odstąpienie od naliczania odsetek od nieterminowej płatności danin podatkowych jak również za nie sporządzenie sprawozdania finansowego do dnia 31.03.2020

 • 13.03.2020

  👍 jestem za

 • 13.03.2020

  Przełożyć termin na 30.04

 • 13.03.2020

  Zgadzam się z tym.

 • 13.03.2020

  Myślę, że uzasadnione byłoby przesunięcie terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych, zeznań podatkowych z 31 marca na conajmniej około 2 tygodnie

 • 13.03.2020

  Popieram zniesienie sankcji

 • 13.03.2020

  Bardzo prosimy o przesunięcie terminów sprawozdań !!!

 • 13.03.2020

  Wydłużyć terminy złożenia wszystkich sprawozdań i rozliuczeń rocznych do 30-go czerwca

 • 13.03.2020

  Nie mamy szans zdążyć w terminach.

 • 13.03.2020

  Popieram w 100%. W obliczu obecnej sytuacji Państwo powinno przesunąć termin na realizje obowiązku wszelkich terminowych rozliczeń Organami Podatkowymi.

 • 13.03.2020

  Zwracamy się z prośbą o odroczenie terminow wynikających z ordynaci oraz innych ustaw odnośnie Cit,VAT,kpk oraz zamykania ksiąg handlowych w związku z koroną wirusem nie jesteśmy wstanie dotrzymać terminu na szybki rozwój epidemi

 • 13.03.2020

  JESTEM ZA WYDŁUŻENIEM TERMINÓW

 • 13.03.2020

  Podpisuję się pod tym apelem.

 • 13.03.2020

  Uważam, iż powinny być wydłużone terminy złożenia wszelkich deklaracji podatkowych, których termin złożenia przypada w miesiącu marcu. Oraz sprawozdań finansowych, bo przy nich wymagany jest nakład pracy wielu osób.

 • 13.03.2020

  Będzie ciężko. A wiadomo że każdy chce się wywiązać z obowiązku ale naprawdę jest to trudne

 • 13.03.2020

  Popieram.

 • 13.03.2020

  Jak najbardziej testem za, to bardzo dobry pomysł na przedłużenie terminu z racji zaistniałej sytuacji.

 • 13.03.2020

  Jestem za zniesieniem sankcji

 • 13.03.2020

  Jestem za przesunięciem marcowych terminów dotyczących sprawozdawczości i wszelkich deklaracji z uwagi na koronawirus.

 • 13.03.2020

  Opieka nad dzieckiem, ochrona własnego zdrowia czy realizacja terminu. Tego nie jestem w stanie teraz połączyć.

 • 13.03.2020

  Oczywiście terminy należy wydluzyc

 • 13.03.2020

  Popieram wniosek

 • 13.03.2020

  Popieram z całego serca.

 • 13.03.2020

  Zgadzam się

 • 13.03.2020

  Proszę o wydłużenie rozliczenia

 • 13.03.2020

  Popieram przedłużenie terminu na złożenie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych do 30.04.2020.

 • 13.03.2020

  Jestem tego samego zdania.

 • 13.03.2020

  Potwierdzam. Jestem kierownikiem działu księgowości i przez tę całą sytuację mam straszne braki kadrowe. Wszystko podyktowane jest tym, że ludzie nie mają z kim zostawić swoich pociech. Jako Kierownik muszę całą tą sytuację i ich problem zrozumieć, ponieważ w takich sytuacjach trzeba być przede wszystkim człowiekiem. Najważniejsze jest to że Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Izba Doradców Podatkowych już złożyła wnioski o przeniesienie terminów składania deklaracji CIT. To bardzo dobra decyzja, ponieważ nie wszyscy mogą pozwolić sobie na pracę zdalną i wywiązanie się z obowiązków jakie nałożone są na podatników do końca marca. Miejmy nadzieję, że w tej kryzysowej sytuacji Rząd również podejmie dobre decyzje.

 • 13.03.2020

  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce: Wnioskujemy o odroczenie terminów składania wszelkich deklaracji i zeznań podatkowych, deklaracji ZUS i PPK, sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wszelkich instytucji udzielających dotacji oraz sporządzenia, podpisania i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2019, a także innych raportów i zeznań okresowych, dla których rygorystyczne terminy wynikają z innych przepisów w tym o obrocie papierami wartościowymi, prawa bankowego dla których termin sporządzania i złożenia przypada po dniu 12.03.2020.
  W naszej ocenie istnieje duże prawdopodobieństwo że okres nieobecności może trwać dłużej niż do 25.03.2020. Tym samym wnioskujemy o odroczenie wymienionych obowiązków do terminu 30 dni od daty zakończenia stanu epidemii i podjęcia decyzji o otwarciu żłobków, przedszkoli i szkół. A w przypadku zatwierdzenia sprawozdań finansowych 90 dni od tej daty.

 • 12.03.2020

  Wysłałam pracowników do zdalnej pracy, żeby nie przemieszczali się komunikacja miejska, pracownicy z małymi dziećmi nie są w stanie w ogóle pracować. W tej sytuacji wywiązanie się z obowiązków wobec klientów biura rachunkowego jest nierealne. Przedłużenie terminów sporządzenia sprawozdań finansowych przynajmniej do terminów złożenia pit i terminu ostatecznego zatwierdzenia sprawozdania dla cit stanowiłoby bardzo duża pomoc.

 • 12.03.2020

  Proszę w imieniu swych klientów i zarazem podatków, MF przesuńcie proszę terminy składania sprawozdań podatkowych.

 • 12.03.2020

  Uważam, że terminy powinny zostać przeniesione z urzędu

 • 12.03.2020

  Proponujemy przesunięcie terminów na wykonanie obowiązków sprawozdawczych.

 • 12.03.2020

  Powinny być przesunięte urzędowo terminy

 • 12.03.2020

  Propozycja: przesunąć terminy podatkowe o 2 tygodnie

 • 12.03.2020

  W obecnej sytuacji ze względu na braki kadrowe, brak możliwości znalezienia opieki dla dzieci, kwarantannę itp. uważam, że dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców i przedsiębiorczyń byłoby przesunięcie terminów :
  -sprawozdań finansowych, czyli terminów dotyczących :
  1.Porównania wyników inwentaryzacji ze stanem księgowym, wyjaśnienia i rozliczenia w księgach 2019r. ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych (termon do 25.03.2020r.) 2.Zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy (termin do 25.03.2020r.) 3.Zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych (termin do 31.03.2020r.) 4.Zamknięcia ksiąg rachunkowych (termin do 31.03.2020r.) 5.Sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego (termin do 31.03.2020r.) 6.Podpisania sprawozdania finansowego (termin do 31.03.2020r.)
  -złożenia zeznania podatkowego CIT-8 (3 miesiące od daty zakończenia roku podatkowego-najczęściej do 31.03.2020r.)

 • 12.03.2020

  Zgadzam się, wyłączenie pracowników na minimum dwa tygodnie z pewnością utrudni, a w wielu przypadkach uniemożliwi, dokonanie rozliczeń, sprawozdań finansowych, złożenie CIT i PIT w terminie.

>
1 - 10 z 116
>