Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
105

54

51

Zrób zakupy babci bez VAT

Kategoria: Koronawirus
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Koronawirus_113891
Data zgłoszenia: 09.03.2020
Najbardziej narażona grupa koronawirusem są osoby starsze w wieku emerytalnym. Pomysl polega na zachęceniu wnuków do robienia zakupów dziadkom, żeby nie narażaż ich na zakażenie wychodząc z domu. Zwrot VATu na kasie dostawałby wnuk po okazaniu dowodu osobowego dziadka. PESEL dziadka byłby wpisywany na paragonie/fakturze.
Odpowiedź MF:
Elementy paragonu fiskalnego są ściśle określone w przepisach prawa, zgodnie z którymi na paragonie fiskalnym może być zamieszczony NIP nabywcy - podatnika, a nie PESEL nabywcy-konsumenta. Dopuszczenie takiego rozwiązania wymagałoby zmiany przepisów w tym zakresie, co jest procesem długotrwałym i niemożliwym do przeprowadzenia ad hoc.