Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
7

1

6

Niepełnosprawny jedynak ulga prorodzinna

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113877
Data zgłoszenia: 07.03.2020
Czy ten pomysł wszedł lub wejdzie w życie? https://www.google.com/amp/s/ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ulgi-odliczenia/3054195,Ulga-prorodzinna-na-niepelnosprawne-dziecko-bez-limitu-dochodu-od-2020-r.html.amp
Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – druk sejmowy nr 3844, który dotyczył stworzenia rodzicom małoletnich dzieci, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, możliwości odliczania od dochodu ulgi na dziecko bez względu na kwotę dochodu uzyskiwanego przez rodziców w roku podatkowym, wpłynął do Sejmu pod koniec VIII kadencji i nie został rozpatrzony. Z uwagi na obowiązującą w polskim parlamencie zasadę dyskontynuacji, z upływem tej kadencji Sejmu, komisyjny projekt ustawy został zamknięty.