Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
65

60

5

Pomoc dla pokrzywdzonych koronawirusem

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113871
Data zgłoszenia: 05.03.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
Dzień Dobry, Reprezentuję firmę z branży targowej, zatrudniającą ok. 30 pracowników (osoba fizyczna prowadząca działalność gosp.). Naszym głównym rynkiem zbytu są Niemcy. W związku z koronawirusem w Niemczech odwołali większość targów, na które mieliśmy wyprodukować stoiska targowe. W związku z czym z dnia na dzień pozostaliśmy bez zamówień, co wiąże się z brakiem dochodów. W związku z powyższym oraz faktem, że nie chcielibyśmy zwalniać naszych pracowników, gdyż problemy te są przejściowe (jak tylko odwołają zakaz zgromadzeń publicznych zamówienia powrócą i dalej będziemy sobie świetnie radzić) oraz faktem, iż epidemia jest klęską żywiołową, zwracam się z pomysłem wprowadzenia pomocy takim małym przedsiębiorcom jak my w tym trudnym okresie, np. czasowe zmniejszenie wysokości składek ZUS, pokrycie części składek ZUS z funduszów państwowych lub europejskich, ulgi w podatku dochodowym lub VAT itp.
Odpowiedź MF:
Szczegółowych informacji na temat wsparcia branży targowej w związku z masowymi odwoływaniami zleceń Minister Finansów udzielił w interpelacji nr 3036 złożonej przez poseł Joannę Jaśkowiak. Dokument dostępny jest na stronie pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=3036.

Ponadto cały czas analizowane są potencjalne warianty możliwych do wdrożenia zmian w przepisach, których celem byłoby między innymi wprowadzenie rozwiązań sprzyjających przedsiębiorcom w zakresie składania deklaracji podatkowych VAT, w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

Wychodząc naprzeciw licznym postulatom podatników, którzy w związku ze stanem epidemii w kraju stają w obliczu wielu problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tzw. ustawą COVID wprowadzono szereg rozwiązań, które mają na celu realną pomoc w trudnym okresie. Rozwiązania te dotyczą również podatku VAT. Informacje na ten temat są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa.

Planowane jest również odroczenie terminu na wdrożenie kas on-line dla podatników wchodzących w ten obowiązek:
• z dniem 1 lipca 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r.,
• z dniem 1 stycznia 2021 r. na dzień 1 lipca 2021 r.

Ponadto podatnicy, którzy w związku z COVID-19 złożą zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. i zapłacą po terminie ustawowym, w okresie do dnia 1 czerwca 2020 r. podatek z tytułu PIT za 2019 r. nie będą musieli płacić odsetek za zwłokę.

23 kwietnia 2020 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19 (Dz. U. poz. 728). Rozporządzenie przewiduje zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Chodzi o podatek wynikający z zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2019 r. PIT-36, PIT36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.