Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
4

3

1

Paragon z NIP do 450,00 zł jako dokument księgowy

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113868
Data zgłoszenia: 04.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
W rozporządzeniu dotyczącym prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów powinna się znaleźć wyraźna informacja, że paragony do 450,00 zł, zawierające nr NIP, traktowane są jak faktury. Na dzień dzisiejszy jest to jasno sprecyzowane jedynie w ustawie VAT.
Odpowiedź MF:
Zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2544), podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są m.in. faktury, faktury VAT RR, wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami.
Zasady wystawiania faktur regulują przepisy o podatku od towarów i usług.

W celu uproszczenia i ułatwienia prowadzenia ewidencji przez podatników wystawiających i otrzymujących faktury, wprowadzona została możliwość uznania paragonu fiskalnego za tzw. fakturę uproszczoną. Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo kwoty 100 euro (jeżeli kwota ta jest określona w euro), podatnik może wystawić fakturę uproszczoną. Faktura taka może nie zawierać niektórych elementów, m.in. imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy oraz jego adresu. Faktura uproszczona musi jednak zawierać numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy). Oznacza to, że paragon może stanowić fakturę uproszczoną pod warunkiem, że paragon ten zawiera NIP nabywcy.

Prawidłowo wystawiona faktura uproszczona, może być podstawą zapisów w księdze, zgodnie z ww. § 11 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów.
Komentarze:
 • 24.09.2020

  Nie dotyczy ta odpowiedź jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej np. Warsztatów Terapii Zajeciowej. (te placówki zawsze są przy jednostce posiadającej osobowość prawną). Jest jeden NIP dla Stowarzyszenia i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Jak je zidentyfikować na fakturze uproszczonej, która nie zawiera nazwy własnej ? WTZ w 90% finansowane są z funduszy celowych, a w 10% z innych źródeł np. z środków gminy , lub urzędu miasta. Duże placówki handlowe utrudniają wystawiania faktur do 450 zł na których NIE można dokonać identyfikacji po nazwie i NIP-pie. JEST TO KONIECZNE I ZASADNE dla placówek nie posiadających osobowości prawnej. Media Markt, Lidl, Carrefour. Nie w każdym sklepie jest informacja. Musimy pisać wyjaśnienia i wmawia się nam, że są nowe przepisy, wysyłają interpretację indywidualną 0114-KDIP1-3.4012.61.2020.1.ISK wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w Płocku do każdej sytuacji. Nieuczciwe placówki mogą przedstawiać tęsamą fakturę 2x!!!!!!!!!

  Ministerstwo Finansów:
  Od 1 stycznia 2020 r. fakturę z numerem NIP nabywcy do sprzedaży na rzecz podatnika ujętej na kasie rejestrującej i potwierdzonej paragonem fiskalnym wystawia się tylko wtedy, jeżeli taki paragon zawiera numer NIP nabywcy (art. 106b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Sprzedawca może wystawić fakturę, która nie zawiera numeru NIP nabywcy do paragonu fiskalnego bez NIP przy sprzedaży na rzecz podmiotu, który nie jest podatnikiem.

  Paragon fiskalny do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z numerem NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną (art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług).

  W przypadku transakcji sprzedaży zawieranych pomiędzy podmiotami gospodarczymi na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (100 euro), sprzedawca ma prawo udokumentowania jej paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy, czyli fakturą uproszczoną.

  Faktura uproszczona jest traktowana jak standardowa faktura, na jej podstawie podatnik może, w szczególności, skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jak również zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów.

  W przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy (stanowiącego fakturę uproszczoną) nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy odrębnego dokumentu - faktury standardowej.

>
1 - 1 z 1
>