Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

1

1

Problem z kosztami uzyskania przychodów osoby do 26-go roku życia

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113866
Data zgłoszenia: 04.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Proponuję zająć się kolizją norm z art. 23 ust. 1 pkt 31) i 22 ust. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według pierwszej nie można stosować kosztów uzyskania dochodu zwolnionego z PIT, a drugiej coś zupełnie odwrotnego. W tej sytuacji podatnik ma według mnie skorzystać z normy korzystniejszej i ograniczyć koszty zgodnie z zasadą określoną w art. 22 ust. 3b. , a więc np. do wysokości całorocznych, pod warunkiem że przychód opodatkowany jest od nich wyższy.
Kwestia ta jest wyczerpująco wyjaśniona w Objaśnieniach podatkowych z 14 kwietnia 2020 r. dot. nowej preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób, w pkt 6. Ulga dla młodych a odliczenie kosztów uzyskania przychodów.

Objaśnienia są opublikowane na stronie MF pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-14-kwietnia-2020-r-dot-nowej-preferencji-w-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-dla-mlodych-osob