Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
4

3

1

PIT 37 - korespondecja z podatnikiem

Kategoria: Uslugi_elektroniczne
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_Uslugi_elektroniczne_113863
Data zgłoszenia: 03.03.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
1. Należy zbudować funkcjonalność umożliwiającą urzędowi skarbowemu elektroniczny kontakt z podatnikami dotyczący rozliczenia PIT (wezwania do korekt, do zapłaty), podatnik posiadający Profil Zaufany powinien otrzymywać powiadomienia z US online, powinno być pole, w które podatnik klika potwierdzając przyjęcie powiadomienia. Jeżeli po X dniach podatnik nie podjął działań: nie złożył korekty zeznania, nie zapłacił żądanej przez US kwoty wtedy powinna ruszyć ścieżka papierowa przez pocztę.
2. Jeżeli podatnik rozlicza się z drugą osobą- powiadomienia lub korespondencja papierowa powinny być kierowane do wszystkich podatników razem się rozliczających, w ten sposób zwiększamy możliwość reakcji któregokolwiek podatnika dzięki czemu sprawa może być szybciej wyjaśniona.
Odpowiedź MF:
Pracujemy nad takim rozwiązaniem. Usługi te będą dostępne w ramach e-Urzędu Skarbowego. E-Urząd Skarbowy zapewni podatnikom ergonomiczne i użyteczne narzędzia ułatwiające wywiązywanie się z obowiązków (m.in. podatkowych), w szczególności poprzez usprawnienie komunikacji na linii m.in. podatnik, płatnik, pełnomocnik, notariusz – urząd skarbowy, który jest najczęstszym punktem kontaktu. Zaplanowane jest dostarczenie nowoczesnych usług elektronicznych – odpowiednio do zakresu obowiązków podmiotu oraz wymaganych lub udostępnianych mu informacji, co powinno znacząco ograniczyć czas poświęcany przez podmiot na wymagane czynności.

Dodatkowo klienci KAS uzyskają korzyści z dostępu do zintegrowanych danych operacyjnych z obszarów podatków PIT, CIT, VAT lub postępowań egzekucyjnych i spraw majątkowych (np. aktów notarialnych) w pojedynczym punkcie kontaktu.

Projekt e-Urząd Skarbowy dostarczy między innymi następujące usługi:
• e-konto podatnika – umożliwiające podatnikom PIT, CIT, VAT będącymi osobami fizycznymi, prawnymi lub podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej realizację czynności związanych z transakcjami, wykonywaniem obowiązków podatkowych i informacyjnych lub związanych z postępowaniem podatkowym za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.
• e-konto płatnika – umożliwiające płatnikom zaliczek na podatek PIT będącymi osobami fizycznymi, prawnymi lub podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej realizację czynności związanych z transakcjami, wykonywaniem obowiązków podatkowych i informacyjnych lub związanych z postępowaniem za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.
• e-konto pełnomocnika – umożliwiające osobom fizycznym, posiadającym stosowne upoważnienie dostęp do danych podatkowych związanych ze sprawami podatkowymi, wykonywaniem obowiązków podatkowych i informacyjnych lub w postępowaniu podatkowym za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.
• e-konto notariusza – umożliwiające notariuszom realizację czynności związanych z transakcjami, wykonywaniem obowiązków informacyjnych za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.