Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
5

3

2

Podwójne składki zdrowotne z KRUS w kosztach prowadzenia działalności

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113857
Data zgłoszenia: 02.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
W związku z częstym prowadzeniem przed podmioty działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtowo oraz jednoczesnym opłacaniem składek zdrowotnych w KRUS, sprzyjającym czynnikiem byłaby możliwość odliczenia połowy podwójnie opłacanej składki zdrowotnej w zeznaniu PIT-28.
W przypadku gdy podatnik prowadzi zarówno działalność rolniczą, jak i pozarolniczą działalność gospodarczą, opłaca także składki zdrowotne do KRUS, których podstawą wymiaru jest działalność rolnicza. Składki te nie podlegają odliczeniu od podatku z pozarolniczej działalności gospodarczej. Działalność rolnicza nie podlega bowiem regulacjom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.