Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
3

3

0

Oznaczenia plików JPK_V7M i JPK_V7K

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_113851
Data zgłoszenia: 27.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Pliki JPK identyfikowane są przez 4 elementy: KodFormularza, WariantFormularza, kodSystemowy i wersjaSchemy. Przed publikacją JPK_V7M i JPK_V7K wystarczającym identyfikatorem pliku JPK były albo 3 elementy: KodFormularza, WariantFormularza i wersjaSchemy albo 2 elementy: kodSystemowy i wersjaSchemy. Dodatkowo, kodSystemowy był pochodną pól: KodFormularza i WariantFormularza. Tymczasem plik JPK_V7M posiada oznaczenia: KodFormularza="JPK_VAT", WariantFormularza="1", kodSystemowy="JPK_V7M (1)" i wersjaSchemy="1-0"; natomiast plik JPK_V7K posiada oznaczenia: KodFormularza="JPK_VAT", WariantFormularza="1", kodSystemowy="JPK_V7K (1)" i wersjaSchemy="1-0". A zatem pole kodSystemowy niewiele ma wspólnego z polami KodFormularza i wersjaSchemy, ale to jest mniej istotne. Najważniejszy to fakt, że istnieje archiwalny (z 2016 roku) plik JPK_VAT(1), który ma oznaczenia: KodFormularza="JPK_VAT", WariantFormularza="1", kodSystemowy="JPK_VAT (1)" i wersjaSchemy="1-0". Tworzy to niewielki bałagan oznaczeniowy. Można oczywiście pozostawić wszystko bez zmian, ale chciałbym zaproponować zmiany. Wystarczy w plikach XSD, opisujących struktury plików JPK_V7M i JPK_V7K, zmienić pola KodFormularza na "JPK_V7M" i "JPK_V7K" odpowiednio.
Odpowiedź MF: Zgodnie z rozwiązaniami, które wejdą w życie od 1 lipca br., dotychczasowe deklaracje VAT-7/VAT-7K i informacja o ewidencji są zastępowane przez JPK_VAT z deklaracją, w formie JPK_V7M lub JPK_V7K. Elementy nowego JPK_VAT z deklaracją, w tym dane Nagłówka wspomniane w zgłoszeniu, co do zasady, odzwierciedlają dane przesyłane obecnie w JPK_VAT. W ramach przygotowywanych wersji struktur: JPK_V7M lub JPK_V7K zachowano dotychczasowy KodFormularza="JPK_VAT" z uwagi na znany już i nie budzący wątpliwości obowiązek sprawozdawczy w formie JPK_VAT. Dodatkowo, jednym z założeń procedowanych zmian było maksymalne wykorzystanie obecnych możliwości istniejących systemów informatycznych bez konieczności wprowadzania znaczących zmian w sposobie ich funkcjonowania. Przyjęte rozwiązania oparte o ww. założenia, wymagają od przedsiębiorców mniejszych nakładów bowiem, w dużej części wykorzystują rozwiązania funkcjonujące obecnie. Zaproponowane rozwiązanie zostanie wzięte pod uwagę przy najbliższej przebudowanie nowej schemy.