Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
3

0

3

Wirtualny PIT 37- uproszczenie - wypełnia płatnik

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113850
Data zgłoszenia: 27.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Podatnicy, którzy nie korzystają z ulg, rozliczają się indywidualnie oraz wypełnienie deklaracji rocznej PIT-37 w ich przypadku polega na przeniesieniu danych z formularzy PIT-11 uzyskanych od płatników mogą zrezygnować ze składania PIT-37. Można utworzyć dla nich konta na platformie, gdzie płatnicy będą przenosić podsumowanie rocznych rozliczeń, czyli te dane, które muszą podać na formularzu PIT-11. Eliminujemy papierowe wystawianie deklaracji PIT-11. Odpowiednio przygotowany formularz sam wyliczy zobowiązanie lub zwrot. Osobne karty dla każdego płatnika tj. pracodawcy. Terminy rozliczeń pozostają bez zmian. W przypadku zwrotu zostanie on automatycznie przelany na podane przez podatnika konto bankowe, a w przypadku dodatkowego zobowiązania zostanie wysłana informacja końcowa, na podstawie której będzie można się rozliczyć robiąc przelew na mikrorachunek podatkowy.
Przykład: Jan Kowalski ma jeden stosunek pracy, rozlicza się indywidualnie i nie ma prawa skorzystać z dodatkowych ulg np. na internet. W związku z tym, nie musi On składać deklaracji PIT-37. Zrobi to za niego jego pracodawca, czyli płatnik. Po przygotowaniu podsumowania, które dotychczas miało postać PIT-11,wprowadzi dane na profil wirtualnej deklaracji Pana Jana Kowalskiego, a system poinformuje podatnika o wyniku rozliczenia.
Ministerstwo Finansów informuje, że wirtualny PIT-37 został zrealizowany w ramach udostępnionej już w 2019 r. usługi Twój e-PIT. W ramach tej usługi następuje automatyczna akceptacja zeznań PIT-37 i PIT-38, w przypadku gdy podatnik sam nie dokonał akceptacji lub nie odrzucił udostępnionego zeznania lub nie złożył samodzielnie zeznania w innej formie.

W 2020 r. usługa została rozszerzona o dodatkowe funkcjonalności w zakresie podatników nieprowadzących działalności gospodarczej, a rozliczających się na formularzach PIT-28 i PIT-36. Jednakże z uwagi na brak danych o przychodach np. z tytułu najmu będących w posiadaniu jedynie podatnika, takie zeznania nie mogą podlegać automatycznej akceptacji.

Wyżej wymienione zeznania podatkowe wypełniane są przez Krajową Administrację Skarbową na podstawie informacji o dochodach (np. PIT-11, PIT-8C, PIT-40A/11A) przesyłanych do organów podatkowych przez płatników, a następnie udostępniane podatnikom na stronie www.podatki.gov.pl. Podatnik może złożyć samodzielnie zeznanie podatkowe innym środkiem komunikacji, ale może również skorzystać z usługi Twój e-PIT i po zalogowaniu zatwierdzić udostępnione zeznanie lub dokonać jego modyfikacji (np. w zakresie ulg podatkowych). W przypadku gdy podatnik nie złoży zeznania samodzielnie, w dniu upływu terminu na składanie zeznań podatkowych, zeznanie podatkowe PIT-37 oraz PIT-38, w wersji udostępnionej podatnikowi w usłudze Twój e-PIT, zostaje automatycznie zaakceptowane. W przypadku gdy z zeznania wynika nadpłata, zostanie ona zwrócona podatnikowi na rachunek bankowy (jeżeli zgłosił go do urzędu skarbowego) lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Natomiast w przypadku gdy z zeznania wynika zobowiązanie, podatnik zostaje o tym powiadomiony przez urząd skarbowy w formie pisemnej.