Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
1

1

0

Zmiana sankcji pod. wynik. z DPP13.8221.198.2017.CPIJ z 06.12.2019 r.

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113849
Data zgłoszenia: 26.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Z uwagi na istniejące umowy o współpracy wieloletniej, pismo Szefa Krajowej Administracji Skarbowej praktycznie uniemożliwia płatności gotówką dla bardzo małych podmiotów gospodarczych również osób fizycznych. Jeżeli ma to pismo na celu eliminowaniu "wielkich przekrętów", to można korzystając z zapisu Art. 22p ust.2 (osoby fizyczne) ograniczyć kwotę wpłat gotówkowych do 15 000 zł miesięcznie, gdyż to w danym miesiącu ma być wprowadzona sankcja. Pozostawienie w/w Interpretacji (nadinterpretacji) bez zmiany będzie w przyszłości mogło skutkować przykrymi konsekwencjami dla uczciwych podatników. Najlepiej by było żeby każdą fakturę, gdzie jest inny termin płatności, traktować jako oddzielną transakcję gdyż umowy o kilkuletniej współpracy nie określają kwoty transakcji . W przypadku naszej małej rodzinnej apteki, odległej ok. 10 km od banku, spowoduje to dodatkowe koszty transportu, koszty prowizji od wpłaty i czas też... Mamy nadzieję, że ta Interpretacja zostanie zmodyfikowana.
Odpowiedź MF:
Na chwilę obecną nie zachodzi potrzeba zmiany stanowiska zawartego w zmianie interpretacji indywidualnej z dnia 9 grudnia 2019 r., nr DPP13.8221.198.2017.CPIJ. Stanowisko, że w sytuacji gdy łączna wartość zamówień wynikająca z zawartej z kontrahentem – hurtownią farmaceutyczną, umowy ramowej o współpracy, przekracza ustawowy limit 15.000 zł, każda taka zapłata powinna być dokonywana bezgotówkowo jest prawidłowe.

Nie jest to nowe stanowisko Szefa KAS, bierze pod uwagę stanowisko Ministra Rozwoju, dotyczące transakcji długoterminowych, opublikowane na stronach portalu biznes.gov:https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/rozwoj-firmy/chce-znalezc-finanse-na-rozwoj-firmy/zarzadzanie-finansami-firmy-i-obsluga-platnosci-firmowych/kiedy-moge-dokonywac-transakcji-bez-korzystania-z-rachunku-bankowego.

Należy jednak podkreślić, że warunki działalności aptek nie odbiegają od warunków przewidzianych dla innych przedsiębiorców działających na rynku, których również dotyczą wskazane przepisy.
Ponadto z informacji przekazanych przez banki wynika, że większość sprzedaży w aptekach odbywa się obecnie bezgotówkowo przy użyciu instrumentów płatniczych, co nie wymaga wizyty w banku, a środki z takiej sprzedaży są księgowane bezpośrednio na rachunku danego podmiotu. Przy użyciu bankowości elektronicznej lub mobilnej przelewy bezgotówkowe można realizować, także w czasie rzeczywistym, przy wykorzystaniu funkcjonalności Express Elixir.

Zauważyć należy, że interpretacja indywidualna wydawana jest w konkretnej sprawie podatnika. Interpretacja taka nie ma mocy wiążącej ani wobec podatnika, ani wobec organu podatkowego. Nawet jeżeli w całości potwierdza stanowisko prawne podatnika, nie ma on obowiązku stosowania się do jej treści. Również organy podatkowe nie są związane treścią interpretacji. Organ może wydać decyzję sprzeczną z interpretacją indywidualną, nawet w przypadku gdy podatnik zastosował się do niej w całości. Powołanie się zatem na tezy opublikowanej interpretacji indywidualnej nie oznacza konieczności ich stosowania wobec każdego podatnika. Okoliczności każdej sprawy mogą bowiem mieć charakter na tyle indywidualny, że wpływają na odmienne zastosowanie wyinterpretowanych norm. Przedmiotowe stanowisko znajduje zastosowanie na tle bliźniaczo brzmiących przepisów ustawy PIT, dotyczących przedmiotowej kwestii (art. 22p ustawy PIT).