Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
2

2

0

IFT-1R - formularz do poprawy

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113848
Data zgłoszenia: 26.02.2020
Status pomysłu: Zrealizowane
W wierszu D.10 W elektronicznego formularza IFT-1R nie jest możliwe wskazanie dwóch stawek podatku. W rezultacie nie jest możliwe aby wykazać w jednym formularzu odrębnie wypłacone dywidendy oraz odrębnie odsetki od pożyczek wraz z przychodami z tytułu m.in. usług księgowych i doradczych, ponieważ są to kategorie przychodów objęte dwiema różnymi stawkami zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 (stawka 19%) oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 (stawka 20%) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.). Dlatego musimy składać więcej niż jeden formularz IFT-1R dla danego podatnika co rodzi pytania ze strony Urzędu Skarbowego. Dotyczy to sytuacji gdy płatnik nie zastosował odpowiednich przepisów wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, ponieważ nie posiadał certyfikatów rezydencji podatników.
Poz. D.10 formularza IFT-1/IFT-1R dotyczy zbiorczego wykazywania przychodów, o których mowa w art. 29-30a ustawy PIT, wypłaconych na rzecz nierezydenta, jeżeli nie znajduje zastosowania właściwa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. W przypadku uzyskiwania przychodów z więcej niż jednego źródła, do których mają zastosowanie różne stawki podatku dochodowego, płatnik ma możliwość złożenia odrębnej informacji dla poszczególnych źródeł przychodów, w celu wykazania zastosowanej stawki podatku do przychodów z danego źródła.

Jednocześnie postulat zgłoszony przez podatnika dotyczący wykazywania różnych stawek podatku w poz. D.10 informacji, zostanie poddany szczegółowej analizie, podczas przyszłych prac legislacyjnych związanych z formularzem IFT-1/IFT-1R.