Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
53

53

0

Podatek od zagranicznych dywidend rozliczany przez dom maklerski

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_113842
Data zgłoszenia: 23.02.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Proponuję zmianę w prawie, która zobligowałaby wszystkie domy maklerskie działające na terenie Polski do uwzględniania przychodu (dochodu) z tytułu zagranicznych dywidend rozliczanych za pośrednictwem DM, w formularzu podatkowym PIT 8-C. Zniwelowałoby to ryzyko popełnienia przez podatnika błędu przy samodzielnym uzupełnianiu formularza PIT-38 (skutkującym korektą) bądź nieuwzględnienia zysku z takiej dywidendy w zeznaniu podatkowym, co wynika często z braku świadomości o takim obowiązku.
Obowiązujący system zakłada zróżnicowany sposób opodatkowania dochodów z zysków kapitałowych, np. przychody z dywidend opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobieranym przez płatnika, natomiast dochody ze zbycia akcji podatnik rozlicza samodzielnie w zeznaniu rocznym na podstawie m.in. informacji PIT-8C. Nałożenie na domy maklerskie obowiązku wykazywania w PIT-8C informacji o przychodzie z dywidend zagranicznych nie wydaje się uzasadnione. Przyjmując, że dywidendy zagraniczne byłyby wykazywane w PIT-8C, powstaje pytanie co z dywidendami spółek polskich, które są również rozliczane za pośrednictwem domów maklerskich. W przypadku dywidend zagranicznych trzeba mieć na uwadze, że najczęściej są one opodatkowane u źródła tzn. podatek jest pobierany w kraju siedziby spółki wypłacającej. W takim przypadku dom maklerski jest tylko pośrednikiem przekazującym środki uzyskane z tytułu dywidend po potrąceniu podatku. Co również mogłoby być powodem błędów popełnianych przy wystawianiu informacji PIT-8C.
W konsekwencji nie wydaje się, aby propozycja ułatwiła rozliczenie przychodów z dywidend zagranicznych.
Komentarze:
 • 15.02.2022

  Jeżeli dom maklerski (który działa w tej branży profesjonalnie) ma błędnie wystawiać PIT-8C przy dywidendzie zagranicznej to jak ma połapać się w tym podatnik?
  Obecnie podatnik musi samodzielnie ustalać jaką stawką zostały opodatkowane dywidendy, czy zastosowane zostały jakieś ulgi, czy też nie (co zależy od informacji przekazanych przez Biuro Maklerskie).

  Nie widzę też problemu w tym, by na PIT-8C uwzględnić dywidendy spółek polskich i wykazać kwotę podatku należnego i pobranego.

  Ministerstwo Finansów:
  Stanowisko przedstawione wcześniej pozostaje aktualne.
  Nie są prowadzone prace mające na celu jego zmianę.

 • 17.12.2021

  Uważam pomysł za zasadny. Fakt uwzględnienia dywidendy (czy to spółki polskiej czy zagranicznej z różnym opodatkowaniem) przez DM w PIT-8C pomoże uniknąć błędów przez podatnika. To, że podatek od dywidendy już mógł zostać wcześniej odprowadzony nie stanowi problemu w sporządzaniu PIT, bo można w nim wykazać dywidendę z uwzględnieniem powyższego faktu, a więc bez wskazywania należności dla US.

  Ministerstwo Finansów:
  Podatnik może uzyskać z domu maklerskiego informację o wielkości dokonanej mu wpłaty na konto maklerskie z tytułu dywidendy wypłaconej przez spółkę zagraniczną. Nie ma zatem potrzeby, żeby te informacje były przekazywane w informacji podatkowej PIT-8c. W informacji tej m.in. biuro maklerskie informuje podatnika o uzyskanych w roku podatkowym, za jego pośrednictwem przychodach i poniesionych kosztach, które podatnik jest obowiązany wykazać w zeznaniu PIT-38 i samemu obliczyć od nich podatek.

>
1 - 2 z 2
>